Tình nguyện (Tuyển dụng tình nguyện viên)

Tuyển dụng tình nguyện viên.

  Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu rất mong nhận được sự hợp tác của nhân dân trong thành phố

có nguyện vọng tham gia các hoạt động tình nguyện Giao Lưu quốc tế. Do nền văn hóa khác nhau, tại các

cơ sở Giao lưu quốc tế và những vùng lân cận có những nơi dành cho người nước ngoài sinh sống trong

thành phố tới tham gia để cùng nhau thúc đẩy hiểu biết thêm về văn hóa, giao lưu tương trợ lẫn nhau và

thành lập những tình nguyện viên Giao Lưu quốc tế.

Nội dung hoạt động

Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng tình nguyện viên, dưới đây là nội dung hoạt động.

 ※Hiện nay chúng tôi không tuyển dụng: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc.

 Những hoạt động tình nguyện nêu trên đều không có thù lao.

Nhận hoạt động tình nguyện viên.

  1.  Là người sinh sống trong thành phố hay là sống ở ngoại ô, đang đi làm hay đang còn đi học.

  2.  Là người có tâm nguyện Giao Lưu quốc tế, có ý muốn ham hiểu về các hoạt động tình nguyện.

  3.  Các bạn có thể tham gia các lớp đào tạo của Hiệp Hội.

Thời hạn đăng ký làm tình nguyện

  Xin mời các tình nguyện viên liên lạc tới Hiệp Hội hỏi về thời hạn đăng ký. Hơn nữa sau thời hạn đăng ký

quí vị nào có nguyện vọng hỏi về các hoạt động tiếp theo, chúng tôi sẽ đáp ứng.

Cách đăng ký.

  1.  Hãy liên lạc tới thông tin dưới đây.

  2.  Đăng ký không mất phí.

Liên lạc・Đăng ký

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu.

〒806-0021

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 COMCITY 3F

Điện thoại : 093-643-5931

FAX:093-643-6466

Thời gian làm việc: Từ 9:00 - 17:30

Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1

 
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)