Tin mới đến

Feb 4 Thu,2021
Thư của Thị Trưởng Thành Phố(Ngày 3 tháng 2 năm 2021)
Ngày 3 tháng 2 năm 2021 ...
Jan 16 Sat,2021
Thông điệp từ Thị trưởng thành phố Kitakyushu (Trích dẫn)
Tình Fukuoka của chúng t...
May 30 Thu,2019
★☆TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ SỐ THÁNG 6 TANOSHIMAIL☆★
**************************************...
Jul 10 Tue,2018
★☆ TanoshiMail Tạp chí điện tử số tháng 7 ☆★
**************************************...
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)