Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 25 dành cho lưu học sinh đã trao giải thưởng cho những thí sinh đã đoạt giải

December 20, 2017 1:57 PM Posted in Báo cáo hoạt động
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 25 dành cho lưu học sinh tổ chức vào chủ nhật ngày 17 tháng 12 đã chọ̣n thí sinh trao giải thưởng. Bao gồm những giải thưởng như sau : Giải thưởng của ban giám khảo, giải thưởng của Kitakyushu Kokura Lions, giải thưởng của các tập đoàn hội các công ty Yahata, giải thưởng hữu nghị của (Hiệp hội giao lưu Quốc tế thành phố Kitakyushu và Pháp nhân NPO)
2017-12-17 16.21.35.jpgDưới đây là những lưu học sinh đã được nhận giải thưởng :
【Giải nhất ( Tiền thưởng 50.000 yên và huân chương)】
『Tiêu đề : TỚI NHẬT BẢN ĐỂ HỌC TẬP』
Tên thí sinh : Rama Sarozu( Hiện nay đang học nghề tại trường Ohara Subaru・Đến từ Nêpan)
【Giải thưởng của Kitakyshu Kokura Lions(Tiền thưởng 40.000 yên)】
Tiêu đề : BẠN CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI NHẬT KHOẢNG CHỪNG BAO NHIÊU?
Tên thí sinh : Rai Maharajan Manu(Hiện nay đang là sinh viên trường Đại học công lập Kyuahu・Đến từ Nêpan
【Giải thưởng của các tập đoàn hội các công ty Yahata( Tiền thưởng 30.000 yên)】
Tiêu đề : CÙNH VỚI GIÓ
Tên thí sinh : Jan Shu-i-( Đang là sinh viên trường Đại học nữ sinh Kyushu・Đến từ Trung quốc)
【Giải thưởng ban giám khảo(Tiền thưởng 10.000 yên)】
Tiêu đề : TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN
Tên thí sinh : Bain Tana(Đang là sinh viên trường Đại học ngắn hạn Orio Aishin・Đến từ Trung quốc
【Giải thưởng đặc biệt hữu nghị(Tiền thưởng 10.000 yên và huân chương
Nhận giải thưởng có tinh thần Cố gắng tinh tấn học tập là chiếc cầu nối giữa đất Mẹ và Nhật Bản. 
Tiêu đề : QUẢ TRỨNG Y TÁ
Tên thí sinh : Ri Sou(Đang học tại trường y tá trợ sản Fukuoka Kyomizu・Đến từ Trung quốc
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 25 dành cho lưu học sinh bao gồm 13 thí sinh tham dự phát biểu, Các thí sinh tham gia là người Trung Quốc, Việt Nam, Nepan và Hàn Quốc.
Dưới đây là những thí sinh đã tham dự.(Phát biểu theo thứ tự)
【1】
 Tiêu đề : LẦN ĐẦU TIÊN TÔI BIẾT TRÂN QUÝ
 Tên thí sinh : Ou Ichimin・Học sinh trường tiếng Nhật KitakyushuYMCA・Đến từ Trung quốc
2017-12-17 13.33.19.jpg
 
 
 
 
【2】
 Tiêu đề : GƯƠNG MẶT NIỀM NỞ CỦA NGƯỜI NHẬT
 Tên thí sinh : Le Thi Thuy(Học sinh trường chuyên môn thông tin kinh doanh Aso・Đến từ Việt Nam
2017-12-17 13.41.27.jpg
 
 
 
 
【3】
 Tiêu đề : QUẢ TRỨNG Y TÁ
 Tên thí sinh : Ri Sou(Đang học tại trường y tá trợ sản Fukuoka Kyomizu・Đến từ Trung quốc
2017-12-17 13.49.40.jpg
 
 
 
 
【4】
 Tiêu đề : TỚI NHẬT BẢN ĐỂ HỌC TẬP
 Tên thí sinh : Rama Sarozu( Hiện nay đang học nghề tại trường Ohara Subaru・Đến từ Nêpan)
2017-12-17 13.56.23.jpg
 
 
 
 
【5】
 Tiêu đề : KHI TÂM ÔN HÒA
 Tên thí sinh : Nguyen Thi Ngoc Tram(Học sinh trường tiếng Nhật KitakyushuYMCA・Đến từ Việt Nam
2017-12-17 14.03.35.jpg
 
 
 
 
【6】
Tiêu đề : BẠN CÓ NĂNG LỰC LÀM ĐƯỢC CÔNG VIỆC CỦA NỮ GIỚI KHÔNG
Tên thí sinh : I Sunyon(Đang là sinh viên trường Đại học thành phố Kitakyushu ・Đến từ Hàn Quốc)
2017-12-17 14.09.45.jpg
 
 
 
 
【7】
 Tiêu đề : NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN NGOÀI BAN CÔNG
 Tên thí sinh : Vu Thi Mai Linh( Hiện nay đang học nghề tại trường Ohara SubaruĐến từ Việt Nam
2017-12-17 14.17.52.jpg
 
 
 
 
【8】
 Tiêu đề : TẤM KÍNH ĐƯỢC LAU SẠCH
 Tên thí sinh : Tou HihoreiHọc sinh trường tiếng Nhật KitakyushuYMCA・Đến từ Trung Quốc
2017-12-17 14.35.09.jpg
 
 
 
 
【9】
 Tiêu đề :  THỬ THÁCH TINH THẦN
 Tên thí sinh : Le Thi Phuong(Đang là sinh viên trường Đại học công nghiệp y khoa ・Đến từ Việt Nam
2017-12-17 14.43.42.jpg
 
 
 
 
【10】
 Tiêu đề : BẠN CÓ LÀM VIỆC QUÁ NHIỀU KHÔNG?
 Tên thí sinh : Bayin Tana(Đang là sinh viên trường Đại học ngắn hạn Orio Aishin・Đến từ Trung quốc
2017-12-17 14.50.44.jpg
 
 
 
 
【11】
 Tiêu đề : VĂN HÓA ẨM THỰC NHẬT BẢN
 Tên thí sinh : Nguyen Minh Su( Hiện nay đang học nghề tại trường Ohara SubaruĐến từ Việt Nam
2017-12-17 14.57.36.jpg
 
 
 
 
【12】
Tiêu đề : CÙNH VỚI GIÓ
Tên thí sinh : Jan Shu-i-( Đang là sinh viên trường Đại học nữ sinh Kyushu・Đến từ Trung quốc)
2017-12-17 15.06.10.jpg
 
 
 
 
【13】
Tiêu đề : BẠN CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI NHẬT KHOẢNG CHỪNG BAO NHIÊU?
Tên thí sinh : Rai Maharajan Manu(Hiện nay đang là sinh viên trường Đại học công lập Kyuahu・Đến từ Nêpan
2017-12-17 15.12.46.jpg
 
 
 
 
 【Ban giám khảo : Qua đánh giá của giáo viên Kawanabe 】
2017-12-17 16.14.43.jpg
 
 
 
 
【Phỏng vấn người lúc xưa là lưu học sinh đang làm việc tại Kitakyushu】
  Năm nay, ban giám khảo phỏng vấn các bạn lúc xưa là lưu học sinh hiện nay đang làm việc tại thành phố Kitakyushu. Thời sinh viên bạn có lo âu hay cảm nhận thực muốn làm việc thử ở Nhật Bản vv...? Tôi được nghe trực tiếp từ các bạn, thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn các bạn.
 
2017-12-17 15.21.46.jpg

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)