Về việc xóa bỏ các biện pháp phòng chống dịch lây lan và các biện pháp trong thời gian tới

July 26, 2021 9:37 AM Posted in Thông tin

Vào ngày 11 tháng 7, tại tỉnh Fukuoka đã kết thúc các biệc pháp trọng điểm 

nhằm phòng chống dịch lây lan.

 

●Khi đi ra ngoài tỉnh Fukuoka cần tránh 3 điều,

hãy thực hiện phòng chống dịch các bước cơ bản từ trước cho đến bây giờ.

 

●Trong khả năng có thể, xin không đi đến những địa điểm đang thực hiện biện pháp khẩn cấp hay

nơi đang thực hiện các biện pháp trọng điểm.

 

●Để phòng chống dịch cúm corona không lây lan ra trên diện rộng,

 chú ý hết sức không nên đi đến quán nhậu hay nhà hàng.

 

●Khi nói chuyện, kể cả ở nhà hàng hay quán nhậu,

hãy đeo khẩu trang, không nói chuyện lớn tiếng.

 

Mọi chi tiết xin hãy xem dưới đây.

0708ベトナム語(べとなむご)VN [PDFファイル/581KB]

 

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)