Tuần lễ giao lưu Hitomirai "Triển lãm KeyNet"

November 5, 2019 1:23 PM Posted in Thông tin
 
 

 Bảng triển lãm KeyNet

 kia&kiinet.png

Tuần lễ giao lưu Hitomirai "Triển lãm Keynet" đang được trưng bày tại Com City
Giới thiệu về các hoạt động của các đoàn thể tham gia Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu Net Work đang 
được trưng bày tại Com City. 
Bắt đầu từ năm nay Bảng thông tin của(Công ích)Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu được triển lãm.
Xin mời quý quan khách tới xem những kiệt tác của các đoàn thể!
■Thời hạn triển lãm 
Từ thứ ba ngày 29 tháng 10 đến thứ ba ngày 12 tháng 11 
■Địa điểm triển lãm 
Tầng 3 Com City tại Quảng trường Nàng Tiên Cá(Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3)
※ Chỉ vào thứ bảy ngày 9 tháng 11, nơi trưng bày sẽ di dời tới nối đi chính của Com City 3F

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)