TRUNG TÂM CUNG CẤP THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 【TẠI KUROSAKI】TẠM THỜI ĐÓNG CỬA

March 4, 2020 9:38 AM Posted in Thông tin

TRUNG TÂM CUNG CẤP THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 【TẠI KUROSAKI】TẠM THỜI ĐÓNG CỬA.

 Mọi tư vấn, xin vui lòng liên lạc tới Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài 【Tại Kurosaki】

Xin mời quý vị vào đây để xem thông tin về Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài【Tại Kurosaki

★Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài 【Tại Kurosaki】
    TEL 080-5278-8404


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)