TRANG WEB HỌC TIẾNG NHẬT CỦA SỞ VĂN HÓA ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP

June 2, 2020 1:18 PM Posted in Thông tin

Trang web này giúp người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản có thể học tiếng Nhật với mục đích giao tiếp và sinh sống bằng tiếng Nhật. Có thể chọn nội dung học tập tùy theo trình độ tiếng Nhật phù hợp với bản thân, theo tình huống muốn học hoặc từ khóa. Hãy học tiếng Nhật và sử dụng trong thực tế để kết nối với xã hội và mở rộng cuộc sống.
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=VI


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)