Tại "Trung tâm cung cấp thông tin cộng sinh đa ngôn ngữ mới thiết lập" "Quầy tư vấn về giảng dạy tiếng Nhật tại các địa phương".

December 2, 2020 2:49 PM Posted in Thông tin

KIA-1.jpg

日本語教育窓口.png

   Trong “Trung tâm cung cấp thông tin cộng sinh đa ngôn ngữ” cho tới nay có “Quầy tư vấn liên quan tới người nước ngoài”,

nhưng nay đã thiết lập thêm “Quầy tư vấn về giảng dạy tiếng Nhật tại các địa phương”.

   Ba điều phối viên Nhật ngữ, sẽ cung cấp thông tin hoặc là tư vấn về “Giảng dạy tiếng Nhật” từ những công dân nước ngoài,

những người hỗ trợ từ các cộng đồng địa phương hay từ các Công ty.

Địa điểm thiết lập:

【Tại Kurosaki】Bên trong Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu

(Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 Com City 3F)

【Tại Kokura】Bên trong Văn phòng hành chính Quận Kokurakita

(Kokurakitaku Otemachi 1-1 Kokurakita Kuyakusho 2F)

Thời gian mở cửa:Thứ hai – thứ sáu từ 9:00-16:00 (Ngoại trừ ngày Lễ/ Nghỉ Tết)

Số điện thoại:【Tại Kurosaki】080- 6445-2606,【Tại Kokura】080-5278-8404

E-mail:helpdesk@kitaq-koryu.jp

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)