【Quan trọng】Về gia hạn nghỉ "Lớp học tiếng Nhật dành cho Papa và Mama" và "Nihongo Hiroba"

March 31, 2020 11:10 AM Posted in Thông tin

 

Để phòng chống lây nhiễm trên diện rộng của bệnh truyền nhiễm CORONA

chủng mới(COVID-19), các lớp tiếng Nhật của Hiệp Hội tài trợ nghỉ tới giữa tháng 5.

■Nghỉ các lớp học

・Lớp học tiếng Nhật dành cho Papa và Mama ở Kurosaki(Thứ năm hàng tuần 10:30 – 12:00)

・Lớp học tiếng Nhật dành cho Papa và Mama ở Kokura(Thứ sáu hàng tuần 10:30 – 12:00)

・Lớp học ở Kokura Nihongo Hiroba(Thứ ba hàng tuần 16:00 – 17:30)

・Lớp học ở Kurosaki Nihongo Hiroba(Thứ bảy hàng tuần 10:00 – 11:30)

■Thời hạn nghỉ

※Dự tính ※Nghỉ tới chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2020

■Ngoài ra

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến, lịch trình có thể thay đổi.

Về việc mở lại lớp học trong tương lai, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

■Liên hệ

Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu

093-643-5931 (Tiếng Nhật)

080-6445-2606 (Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt Nam)

 

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)