Thông báo về việc ngưng đăng bài KitaQ Jouho Box(trước là bài TanoshiMail)

March 18, 2020 9:44 AM Posted in Thông tin

 

「Cuối tháng 3 năm 2020 ngưng đăng bài KitaQ Jouho Box(trước là bài TanoshiMail).

Từ nay về sau, những thông tin hữu ích với công dân người nước ngoài sẽ được đăng tải trên Home Page khi cần thiết. 

Cảm ơn quý đọc giả trong suốt thời gian qua.」

Rất biết đã làm phiền tới quý đọc giả nhưng chúng tôi rất mong đón nhận từ quý đọc giả. 

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)