Thông báo về việc khai mở lại phái cử thông dịch hành chính

July 10, 2020 5:15 PM Posted in Thông tin

Thông báo về việc khai mở lại phái cử thông dịch hành chính

 

Từ tháng 4 năm 2020, chúng tôi đã ngưng phái cử thông dịch hành chính,

nhưng từ tháng 8 chúng tôi sẽ khai mở lại một phần phái cử thông dịch. Quí vị

nào có nguyện vọng phái cử thông dịch, xin vui lòng liên lạc tới trao đổi với chúng tôi bằng điện thoại.

※ Hơn nữa, trong tương lai tuy đã có dự tính mở lại phái cử thông dịch hành

chính nhưng do tình hình lây nhiễm vi rút Corona trong thành phố nên cũng có thể lại ngưng đột xuất.

Thành thật xin lỗi và rất mong quí vị cảm thông cho chúng tôi.

(Liên hệ: 093-643-5931 Phụ trách: Bà Imayoshi và bà Shibata)


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)