Thực hiện các biện pháp trọng điểm về phòng chống dịch lây lan

August 13, 2021 10:41 AM Posted in Thông tin

 

Tỉnh Fukuoka thực hiện các biện pháp trọng điểm về phòng chống dịch lây lan

từ ngày 2 (thứ hai) đến ngày 31 (thứ ba) tháng 8.

【Yêu cầu đối với người dân trong tỉnh 】

・Hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, không khẩn cấp.
・Trường hợp cần thiết buộc phải đi ra ngoài thì phải tránh nơi đông người, rút ngắn thời gian ngắn lại,

    với số lượng ít người.
・Hạn chế đi ra ngoài sau 8 giờ tối, ban đêm.
・Hạn chế di chuyển đến các tỉnh, thành phố đang thực hiện biện pháp khẩn cấp khi không cần thiết

    và không khẩn cấp.
 Thủ đô Tokyo, tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, tỉnh Kanagawa, Phủ Osaka, tỉnh Okinawa.
・Tránh sử dụng các quán ăn không thực hiện các biện pháp chống dịch triệt để.
・Trường hợp sử dụng quán ăn, phải đi số lượng ít người, ăn uống trong thời gian ngắn.
・ Không sử dụng quán ăn sau 8 giờ tối.
・Không ăn uống tập thể tại công viên hay trên đường phố.

Mọi chi tiết xin hãy xem ở đây.
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/coronagaikokujin312.html
(↑Hãy xem đường link đa ngôn ngữ ở phần dưới của trang này!)


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)