Sách hội thoại chỉ tay tại những nơi lánh nạn trong thành phố Kitakyushu *Đã biên soạn thêm phần tiếng Việt

November 27, 2018 11:49 AM Posted in Thông tin
 
Chúng tôi đã biên soạn cuốn sách hội thoại chỉ tay, những giao tiếp cần thiết tối thiểu để giao tiếp được với người nước
ngoài không biết tếng Nhật khi có thiên tai xảy ra. 
Lần này, chúng tôi đã biên soạn thêm một ngôn ngữ mới nữa đó là tiếng Việt Nam. Mời quí vị vận dụng cuốn sách này
vào những khi tập huấn lánh nạn, hay những buổi bồi dưỡng kiến thức về phòng chống thiên tai dành cho người nước ngoài
tham gia tại các Công ty, Trường học, Hội tự trị vv.
Quí vị có thể vào đường Link dưới đây để tải tệp PDF.
 
 http://www.kitaq-koryu.jp/disaster/#04
Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu.
指さし会話帳(ベトナム語表紙).pngのサムネイル画像

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)