Phái cử thông dịch y tế miễn phí niên khóa Bình Thành năm 30.

May 23, 2018 3:30 PM Posted in Thông tin

Là người nước ngoài tại bệnh viện nói được tiếng Nhật Bản thực là khó.

Hơn nữa, không chỉ khác về ngôn ngữ, mà còn khác nhau về văn hóa, tập quán, tôn giáo vv, đó cũng là

nguyên nhân gây trở ngại.Tại Hiệp hội từ niên khóa Bình Thành năm 24 để giao tiếp giữa bệnh nhân tới khám

bệnh hay bệnh nhân đang điều trị với bác sĩ không bị vướng mắc, chúng tôi phái cử tới bệnh viện thông dịch

viên y tế có kỹ năng thông dịch và có kiến thức chuyên môn về y tế. Sau niên khóa Bình Thành năm 26 hàng

năm mỗi cơ sở y tế Hiệp hội thi hành đợt khuyến mại miễn phí tối thiểu là 10 trường hợp.

Chúng tôi cảm nhận được những thông dịch viên y tế trang nhã phái cử đến nhiều bệnh nhân đang điều trị.

Tại thành phố nhu cầu thông dịch y tế đi cùng ngày càng gia tăng, dù chỉ là 1 người hay nhiều bệnh nhân nước

ngoài nên sử dụng đúng qui chế.

Về toàn bộ niên khóa Bình Thành năm 30 phái cử thông dịch miễn phí không hạn chế số lần.

(Hiệp hội chi trả phí thông dịch)

Ngoài đúng qui chế ra, chúng tôi chỉ tiếp nhận yêu cầu từ các cơ sở y tế.

Để quí thị dân người nước ngoài yên  tâm, an toàn trong vấn đề y tế, rất mong quí bệnh nhân đang ̣điều trị y tế

thấu hiểu và cùng hợp tác với chúng tôi.

 ■Đối tượng:Những cơ sở y tế trong thành phố Kitakyushu.

 ■Thời hạn miễn phí:Từ ngày 1 tháng 4 năm 2018~ngày 31 tháng 3 năm 2019.

 ■Ngôn ngữ được đáp ứng :Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc. 
                   ※Những ngôn ngữ khác xin hãy tư vấn với chúng tôi.

 ■Cách đăng ký:Cần đăng ký sử dụng phái cử thông dịch với cơ sở y tế trước(Xem chi tiết →từ đây

 ■Liên lạc tới:Phụ trách thông dịch của Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kitakyushu .


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)