Năm nay lớp học hè NIHONGO HIROBA cũng được tổ chức vào kỳ nghỉ hè

July 3, 2019 9:02 AM Posted in Thông tin
 
 
"Tôi muốn cố gắng học tiếng Nhật vào kỳ nghỉ hè!"
ひろば虹.jpg
"Tuy rằng tôi có thể hầu như nói được tiếng Nhật, nhưng bài tập về nhà thì thật là khó ..."
Tập hợp lại vào  kỳ nghỉ hè, cùng nhau làm bài tập về nhà, hay tự học, nếu mệt chúng ta
cùng nhau nô đùa, hãy cùng nhau vui vẻ với "Lớp học hè tiếng Nhật Hiroba" nhé.
※ Lớp học này là lớp học dành cho trẻ không nói được tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ.
Ngày giờ: Thứ ba ngày 23 tháng và thứ tư ngày 24 tháng 7 năm 2019 AM 10:00-PM 12:00
Địa điểm: Kokura Chuo Shougakko(Kokurakitaku Sakaicho 2-4-1)
Lệ phí tham gia: Miễn phí
Ghi chú: Nếu đi đến Kokura xa hay khó mà tham gia được, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Liên hệ đăng ký: TEL: 093-643-5931 FAX: 093-643-6466
          E-mail:r.miyaji@kitaq-koryu.jp (Miyaji)

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)