「Lớp học tiếng Nhật dành cho Papa và Mama」đang chiêu sinh

December 26, 2017 9:46 AM Posted in Thông tin Posted in Tuyển dụng
Từ tháng 1 năm 2018 bắt đầu khai giảng khóa mới 「Lớp học Kokura」và「Lớp học Kurosaki」Học trình độ tiếng Nhật JLPT N4 và Hán tự.
Chúng tôi chỉ khai giảng  khi có 3 người tham dự trở lên
 
【Lớp học Kokura】(Tất cả 10 lần)
Ngày và giờ:Từ ngày 12 tháng 1~đến ngày 16 tháng 3. Mỗi thứ sáu hàng tuần từ13:00~14:30.
Địa điểm:Kosodate fureai kōryū puraza
(Kokura kitaku Asano 3 chome 8-1 AIM tầng 3)
Lệ phí :3000 yên+tiền sách 
Giữ trẻ:1 lần 500 yên.

 

Lớp học Kurosaki 】(Tất cả 10 lần)
Ngày và giờ:Từ ngày 11 tháng 1~đến ngày 15 tháng 3. Mỗi thứ năm hàng tuần từ 13:00~14:30.
Địa điểm :Kodomo no Yakata
(Yahata Nishiku Kurosaki 3 chome 15-3 ComCity tầng 7) 
Lệ phí :3000 yên+tiền sách.
Giữ trẻ:1 lần 500 yên.
 
Đăng ký&Nơi hướng dẫn:Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu〈Phụ trách:Hayashida〉    
TEL 093-643-5931 
TEL 093-643-6060(tiếng Anh・tiếng Trung・tiếng Hàn・tiếng Việt Nam) 
Email:m.hayashida@kitaq-koryu.jp


 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)