Lớp học tiếng Nhật dành cho Mama Papa đang chiêu sinh

November 14, 2017 9:27 AM Posted in Thông tin

 Lớp học mới bắt đầu từ tháng 11 Lớp học KokuravàLớp học Kurosaki」. Học trình độ JLPT N3・N4. Chúng tôi chỉ khai giảng khóa học khi có 3 người tham dự trở lên.

Lớp học Kokura(5 buổi học
Ngày giờ:Ngày 24 tháng 11~22 tháng 12 Thứ sáu hàng tuần từ 13:00~14:30.
Vị trí: Kosodate fureai kōryū puraza(Thành phố Kitakyushu,Kokura Kitaku,Asano 3 Chome 8-1 AIM 3F)
 Phí tham gia:1500 yên +tiền sách.
Chăm sóc trẻ:1 lần 500 yên 
 
Lớp học Kurosaki:(5 buổi học 
Ngày giờ: Ngảy 16  tháng 11~ngảy 21 tháng 12  thứ năm hàng tuần  13:00~14:30.
Vị trí: Kodomo no Yakata (Thành phố Kitakyushu,quận Yahata nishi,Kurosak 3 Chome 15-3 COMCITY7F)
Phí tham gia:1500 yên + tiền sách.
Chăm sóc trẻ:1 lần  500 yên
 
Đăng ký nơi hướng dẫn
  Cơ sở pháp nhân công ích, Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu 〈Phụ trách Hayashida〉    
Tel:093-643-5931 
Tel 093-643-6060 (Tiếng Anh・tiếng Trung Quốc・tiếng Hàn・tiếng Việt Nam) 

 

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)