★☆KitaQ Jʘuhʘ Box (TanoshiMail) Tháng 3☆★

March 3, 2020 2:18 PM Posted in Thông tin
kitaqjouhobox-logo2.png (569×95)

**************************************************************

                  THÔNG BÁO TỪ KIA

**************************************************************

1.Thông báo ngưng các sự kiện và nghỉ các lớp học tiếng Nhật

Do ảnh hưởng lây nhiễm lan rộng của bệnh truyền nhiễm Corona chủng mới, ngưng các sự kiện sau đây do 

KIA tài trợ và nghỉ các lớp học tiếng Nhật. 

 (1) Ngưng các sự kiện 

 ・Tư vấn về giáo dục cách nuôi dạy trẻ bằng tiếng nước ngoài(Dự tính tổ chức vào ngày 3 tháng 3)

 ・Spring Mini-Camp(☆Đối tượng là học sinh cấp ☆ Dự tính tổ chức vào ngày 14 tháng 3)

 (2) Nghỉ các lớp học tiếng Nhật

Các lớp học tiếng Nhật dưới đây, nghỉ tới ngày 31 tháng 3. 

※Thời hạn nghỉ, sẽ có thay đổi. 

 ・Lớp học tiếng Nhật dành cho Papa và Mama in Korosaki (Thứ năm hàng tuần  AM10:30 - PM12:00)

 ・Lớp học tiếng Nhật dành cho Papa và Mama in Kokura (Thứ sáu hàng tuần  AM10:30 - PM12:00)

 ・Lớp học Kokura Nihongo Hiroba(Thứ ba hàng tuần  PM 4:00 - PM 5:30)

    ・Lớp học Kurosaki Nihongo Hiroba (Thứ bảy hàng tuần  AM10:00 - AM11:30)

2.Tư vấn dành cho người nước ngoài

(1) Có chuyên viên tư vấn miễn phí dành cho người nước ngoài về những vấn đề làm thủ tục Visa, 

vào quốc tịch và các thủ tục nhập quốc. 

Trường hợp cần thông dịch phải đăng ký.

Những người có nguyện vọng cần thông dịch, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước thứ ba ngày 10 tháng 3.

■Ngày giờ tư vấn: Thứ bảy ngày 14 tháng 3 từ 13:00 - 16:00.

   (2) Tư vấn miễn phí về tâm lý

Đáp ứng chuyên viên tâm lý lâm sàng. Xin cho biết ngày giờ tư vấn.

   (3) Tư vấn miễn phí về pháp luật

Đáp ứng luật sư. 

※ Cần phải lấy hẹn trước(hạn chót tới thứ ba ngày 24 tháng 3)

■Ngày giờ tư vấn: Thứ bảy ngày 28 tháng 3 từ 13:30 - 16:30

■Địa điểm:Com City 3F 

■Liên hệ và đăng ký: (Công ích)Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu 

TEL 093-643-5931(Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt Nam 080-6445-2606)

**************************************************************

                   THÔNG TIN CUỘC SỐNG

************************************************************** 

1.Về bệnh truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới

Bệnh truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới(COVID-19) đang lan rộng. 

Cũng có bệnh nhân đã được xác nhận bị nhiễm Vi rút. 

Mong quý bà con chú ý thông tin cập nhật, cố gắng ngăn ngừa lây nhiễm lan rộng.

 (1) Đường dây tư vấn về bệnh Truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới

①Đường dây chuyên dụng về bệnh truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới tại thành phố Kitakyushu

 (Trung tâm tư vấn cho người đã tiếp xúc, trở về nước)

■TEL:093-522-8745 (Tiếp nhận 24 giờ/ Chỉ tiếp nhận bằng tiếng Nhật)

■URL:(Được đăng tải thích hợp trên URL trang web của mỗi ngôn ngữ ※ Nội dung đăng tải xin vui lòng tham

             khảo các tệp đính kèm riêng biệt của từng ngôn ngữ)

※ Mới đầu chúng tôi tiếp nhận bằng tiếng Nhật.

Vui lòng nói số điện thoại của mình bằng tiếng Nhật hay tiếng Anh đơn giản. 

Từ thông dịch viên sẽ điện thoại lại tới số điện thoại mà chúng tôi đã giữ của bạn. 

 Để kết nối được với thông dịch tiếng nước ngoài có trường hợp phải mất thời gian.

②Trung tâm tư vấn dành cho người nước ngoài Tỉnh Fukuoka

■TEL:0120-279-906 

※Tư vấn bằng 18 ngôn ngữ.  

(Tiếng Ạnh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam, tiếng Nê Pan, tiếng Inđônêsia, tiếng Tagalog,

tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái Lan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Mã Lai,

tiếng Miến Điện, tiếng Khmer, tiếng Mông Cổ)

(2) Trang Web liên quan đến bệnh truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới

 ①Tại thành phố Kitakyushu đang cung cấp thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới.

 Cũng có cả trang Web tiếng Việt Nam, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. 

 【Tiếng Nhật】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18901196.html

 【Tiếng Anh】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/english/e20100257.html

 【Tiếng Trung Quốc】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/chinese/e20100222.html

 【Tiếng Hàn Quốc】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/korean/e20100203.html

 【Tiếng Việt Nam】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000870179.pdf (※Chỉ có tiếng Việt là hình thức tệp PDF)

② Bộ Lao động Y tế Phúc lợi「Hỏi đáp liên quan đến Vi rút CORONA chủng mới」

Đường Link 【Tiếng Anh】(https://www.kokusaihiroba.or.jp/uploads/files/2.4%20%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%

   8A% E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%

   BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%20%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E7%89%88.pdf)

Đường Link【Tiếng Trung Quốc】

(http://www.kokusaihiroba.or.jp/uploads/files/2%E6%9C%8813%E6%97%A5%20%E6%B1%89%E8%AF%AD.pdf)

Đường Link【Tiếng Hàn Quốc】

(http://www.kokusaihiroba.or.jp/uploads/files/2%E6%9C%8813%E6%97%A5%20%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%

 96%B4.pdf)

Đường Link【Tiếng Nhật đơn giản】

(https://www.kokusaihiroba.or.jp/uploads/files/%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%93-2%E3%80%80%20Q%EF%BC%86%

EF%BC%A1%E3%80%80%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%

E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%84%E3%81%95%E3% 81%97%E3%81%84%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%

282%29.pdf)

③Danh sách các Trung tâm y tế cộng đồng trong Tỉnh Fukuoka 

Đường Link 【Tiếng Nhật】

(http://www.kokusaihiroba.or.jp/uploads/files/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%86%85%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E9%80%A3%E7%B5%A1%E5%85%88%E4%B8%80%E8%A6%A7.docx.pdf)

Đường Link 【Tiếng Anh】 (http://www.kokusaihiroba.or.jp/uploads/files/Contact%20information%20of%20Health%20Centers%20in%20Fukuoka%20%20%28English%29.docx.pdf)

Đường Link【Tiếng Trung Quốc】 (http://www.kokusaihiroba.or.jp/uploads/files/%E7%A6%8F%E5%86%88%E5%8E%BF%E5%86%85%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E8%81%94%E7%BB%9C%E6%96%B9%E5%BC%8F%20%28%E6%B1%89%E8%AF%AD%29.docx.pdf)

Đường Link 【Tiếng Hàn Quốc】(http://www.kokusaihiroba.or.jp/uploads/files/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%28%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%96%B4%29.docx.pdf)

2.Về vấn đề nghỉ học của các trường công lập cấpⅠ,Ⅱ,Ⅲ trong thành phố Kiutakyushu

Để phòng ngừa lan rộng bệnh truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới, 

Toàn bộ các trường học công lập cấpⅠ,Ⅱ,Ⅲ, trường hỗ trợ đặc biệt, trường trung học chuyên môn trong thành phố 

Kitakyushu tạm thời nghỉ học vào những thời hạn sau đây. 

■Thời hạn nghỉ học:Từ thứ hai ngày 2 đến thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020

Trường cấp Ⅲ và trường trung học chuyên môn, nghỉ tới ngày 19 tháng 3. 

※Dự tính tiến hành Lễ tốt nghiệp vào ngày thứ ba 17 tháng 3, Lễ bế giảng vào thứ ba ngày 24 tháng 3. 

※Dự tính tiến hành Lễ tốt nghiệp của trường cấp Ⅲ của Tỉnh thiết lập, vào chủ nhật ngày 1 tháng 3. 

※ Ngoài các trường học nêu trên, tùy thuộc vào dự tính của mỗi trường cũng khác nhau. 

     Vui lòng liên hệ tới mỗi trường để xác nhận thông tin.

※Về thời hạn nghỉ học, tùy thuộc vào tình trạng diễn biến sẽ có thay đổi. 

■TEL:Phòng y tế trường học 093-582-2381(Thắc mắc liên quan đến quản lý sức khỏe)

   Phòng hướng dẫn thứ nhất  093-582-2368(Thắc mắc liên quan đến các sự kiện)

   Phòng hướng dẫn thứ hai 093-582-2369(Thắc mắc liên quan đến hoạt động câu lạc bộ)

3.Thời hạn khai báo thuế thu nhập và thuế Tỉnh Thành đã được kéo dài

Thời hạn khai báo thuế thu nhập và thuế tỉnh thành, từ ngày 16 tháng 3 đã kéo dài tới ngày 16 tháng 4. 

Quý vị có thể gửi bằng bưu điện tới Văn phòng thuế hay Bộ phận thuế thành phố Văn phòng thuế thành phố ở Văn phòng

hành chính tại địa phương nơi quí vị đang sinh sống. 

Do cần phải khai báo, khoảng trước ngày 15 tháng 2 quí vị nào chưa nhận được hồ sơ khai thuế, xin vui lòng liên hệ 

tới Văn phòng thuế hay Bộ phận thuế thành phố Văn phòng thuế thành phố

■Đối tượng: Là những người hiện tại ngày 1 tháng 1 năm 2020 đang có địa chỉ ở trong thành phố, đã có thu nhập năm 2019. 

■Thời hạn: Tới thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2020

※ Sẽ có sự thay đổi. Xin vui lòng chú ý tới các tghoong tin cập nhật. 

■Liên hệ: Bộ phận thuế thành phố Văn phòng thuế thành phố tại mỗi Văn phòng hành chính Quận

    ◆ Quận Moji  TEL 093-331-0511 

 ◆ Quận Kokurakita (※)TEL 093-582-3360

 ◆ Quận Kokuramonami TEL 093-951-1023 

 ◆ Quận Wakamatsu  TEL 093-761-4182

 ◆ Quận Yahatahigashi  TEL 093-681-5851 

 ◆ Quận Yahatanishi(※)TEL 093-642-1458

 ◆ Quận Tobata  TEL 093-881-2687

■Chi tiết:https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/dayori/200201/special/special2.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(Công ích) HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ KITAKYUSHU

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3

TEL:093-643-5931

E-mail: helpdesk@kitaq-koryu.jp

HP:http://www.kitaq-koryu.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)