Khai mở đăng ký kì thi thử tiếng Nhật JLPT N1,N2,N3

April 6, 2021 3:34 PM Posted in Thông tin
◆Tiếng Việt
Bạn có muốn thi thử trước khi kỳ thi tiếng nhật JLPT vào tháng 7 không?     
Trình độ N3, N2, N1
Ngày thi:Thứ 7 ngày 29/5/2021
Địa điểm: Nishi seito gakushu cetrer taikaigimu Kurosaki Com City 3F
Thời gian :<N1>9:30~12:30
   <N2>13:00~15:45
    <N3>16:10~18:40
Lệ phí thi: 1,600 yên từ N1 đến N3 lệ phí thi giống nhau . 
Cách thức trả tiền
Hãy trả trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu ở trong tòa nhà Kurosaki Com city.
Sau khi đăng kí, để hiểu rõ về cách thức trả lệ phí thi và mọi thông tin chi tiết, Hiệp hội liên lạc qua mail.
★Trước khi đăng kí, không thể trả tiền .
Nơi đăng ký từng trình độ 
    N1→https://forms.gle/WyXhZDsByMPe2a9E8
    N2→https://forms.gle/dMtFgzSKj1QYKvxQ8
    N3→https://forms.gle/QLxG5owB9kZUkm119
Thời hạn đăng kí: 1/5/2021 đến 17 giờ 30 thứ 7
★Số lượng người có thể đăng ký theo mỗi trình độ ? N1 25 người, N2 25 người , N3 25 người
★Trường hợp đã đủ 25 người sẽ kết thúc đăng ký
Moi chi tiết xin liện hệ :
Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu Cô Ishii  093-643-5931

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)