Hướng dẫn về ''Diễn đàn cộng sinh đa văn hóa 2020 tại Kyushu''

December 18, 2019 9:36 AM Posted in Thông tin
Diễn đàn cộng sinh đa văn hóa 2020 tại Kyushu
Hỡi những người tranh đấu, hãy tập hợp lại đây
Hãy thức tỉnh, để làm đổi thay xã hội
 
Diễn đàn lần này, những người tranh đấu muốn thử thách xây dựng cộng sinh đa văn hóa tại từng địa phương 
trên toàn quốc hội tụ về. 
Thông qua chia sẻ những bí quyết và mở rộng các mạng lưới, nhằm mục đính cống hiến đóng góp vào việc
''Xây dựng  một cộng đồng không ai bị bỏ rơi lại phía sau'' 
■Ngày giờ tổ chức: Thứ bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020 từ 13:00-17:30
■Địa điểm: Sagaken Sagashi Hakusan 2 Chome 1-12(Tòa nhà Công Thương tỉnh Saga Phòng hội nghị 7F)

■Sức chứa: 80 người

■Đối tượng: Là những người đang xây dựng xã hội cộng sinh đa văn hóa, hay những người đang quan tâm

đến vấn đề này.

■Lệ phí tham gia: 1,000 yên (Cần phải đăng ký và thanh toán trước sự kiện)
※ Miễn phí cho hội viên Tabumane NPO.
■Liên hệ: Hội đồng quản trị đa văn hóa NPO
「Ban thư ký Diễn đàn cộng sinh đa văn hóa tại Kyushu 」
TEL: 070-1807-8899
E-mail: npotabumane@gmail.com

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)