Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời

April 22, 2020 1:05 PM Posted in Thông tin

Gửi tới những người đang gặp khó khăn về sinh hoạt phí, do ảnh hưởng Vi rút Corona chủng mới, dẫn đến nghỉ việc hay bị mất việc làm.

Xin thông báo về các khoản vay mượn kinh phí tạm thời(Bạn có thể mượn tiền để sử dụng vào những việc cần thiết trong một khoảng thời gian ngắn).

Lưu ý) Để vay mượn tiền chúng tôi có xét duyệt và có điều kiện như là thời hạn thị thực.

Để biết được thông tin chi tiết, bạn có thể xem bằng tiếng nước ngoài từ trang Web của Bộ y tế Lao động và Phúc lợi.

Đăng ký/ Liên hệ:

Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố Kitakyushu

Quầy tư vấn vay mượn kinh phí phúc lợi và đời sống

TEL 0120-46-1999(miễn phí)

    093-881-4405  

 

Tiếng Việt
https://www.mhlw.go.jp/content/000621224.pdf

Nếu bạn muốn tư vấn điều gì, xin vui lòng liên hệ tới Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài.

Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt Nam.
Thời gian làm việc: Thứ hai – thứ sáu 9:30 – 16:00 (tiếng Việt Nam chỉ có vào thứ ba và thứ tư)
TEL:  080-6445-2606  E-mail:  helpdesk@kitaq-koryu.jp

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)