Hiệp Hội thay đổi thời gian mở cửa và ngày đóng cửa

March 20, 2019 9:47 AM Posted in Thông tin

 

  Bắt đầu từ tháng 4 thời gian mở cửa và ngày đóng cửa của Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu có thay đổi.

Khi tới Hiệp Hội kính mong quí vị lưu ý dùm.

☆Thời  gian mở cửa:

      Từ thứ hai đến thứ bảy.    Từ 9:00 đến 17:00.

☆Ngày đóng cửa:

     Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)