2/18 Hướng tới học sinh,sinh viên nói tiếng Anh về đất nước mình~Anh quốc

January 23, 2018 1:48 PM Posted in Thông tin

DKCSEDK .jpg~

Tôi sẽ nói tiếng Anh dễ hiểu ,chủ yếu  trong đời sống sinh viên tại Anh về văn hóa Anh,ẩm thực,vv,,
Bạn có muốn nghe câu chuyện của  Anh quốc  bằng tiếng Anh của người bản xứ không? Có thời gian cho qúy vị đặt câu hỏi với người bản xứ~

■Ngày và giờ:Chủ nhật ngày18 tháng 2 từ 11:00~12:30
■Địa điểm:Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu không gian trao đổi (Yahata Nishi-ku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F) 
■Giảng viên: Ông Jason Fernandes

Điều phối viên Quan hệ Quốc tế của Hiệp hội Quốc tế Kitakyushu (Đại học Leeds, tốt nghiệp Nghiên cứu Đông Á của Vụ Ngôn ngữ và Văn hoá và Xã hội)

■Đối tượng: Học sinh trung học cơ sở, trung học ,đại học
■Nội dung:Giới thiệu bằng tiếng Anh về sinh hoạt cuộc sống,văn hóa,ẩm thực,vv,, Có thời gian đặt câu hỏi và trả lời. 
■Phí tham dự:Miễn phí
■Sức chứa:50người ※Sự tiếp nhận từ 17 tháng 1(thứ tư) ~tùy thuộc vào số người đăng ký mà thời hạn đăng ký kết thúc. 
■Đăng ký・Vui lòng liên hệ:Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu Jason・Hiraki TEL 093-643-6464 
                Email:cir@kitaq-koryu.jp
※Điện thoại・Đến tận nơi・hoặc đăng ký bằng email。 Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin khi đăng ký như tên sự kiện,Họ tên,tên trường,số điện thoại.


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)