Sổ tay hỗ trợ nuôi dạy trẻ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật (Tiếng Việt Nam và tiếng Thái được dịch một phần) đang cấp phát

February 14, 2018 9:05 AM Posted in Thông tin

 

Hiện nay Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu đang cấp phát cuốn sổ tay với nội dung :

Những vấn đề hay vấn đáp khi tư vấn

Bảng hỗ trợ nuôi dạy trẻ dành cho thị dân người nước ngoài 

Tờ rơi

Sổ tay hỗ trợ nuôi dạy trẻ dành cho những Papa và Mama

Sổ tay khi mang thai, sinh đẻ, nuôi dưỡng vv.

Sổ tay hỗ trợ nuôi dạy trẻ khi người nước ngoài đang mang thai hay đang nuôi trẻ nhỏ, ngoài ra còn có những

thông tin hữu ích đối với người được hỗ trợ cũng như người trong gia đình. Cuốn sổ tay này giới thiệu tới người

nước ngoài sinh sống trong thành phố Kitakyushu đang nuôi dạy trè nhỏ và những gì chúng tôi đã lắng nghe từ

những cha mẹ người nước ngoài khi gặp trở ngại đã vượt qua vv. Chúng tôi đăng bằng tiếng Trung,tiếng Anh,

tiếng Nhật và một phần tiếng Việt Nam và tiếng Thái. 

Bảng hỗ trợ nuôi dạy trẻ, Tờ rơi chúng tôi lấy ra một số trang từ Sổ tay hỗ trợ nuôi dạy trẻ. Từ khi mang

thai cho tới khi sinh đẻ(Cách làm thủ tục và vấn đề lên quan đến sức khỏe của bé)Giới thiệu những thông

tin dễ hiểu kèm theo hình ảnh minh họa về thủ tục gửi trẻ trước khi nhập trường tiểu học. Bảng hỗ trợ nuôi dạy

trẻ vừa đơn giản vừa dễ cầm, quý vị có thể lựa chọn ngôn ngữ như tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt

Nam và tiếng Thái. Xin mời quý vị sử dụng.

Nếu có nhu cầu xin mời quý vị liên lạ̣c tới Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu Tel:093-643-5931

Quý vị có thể xem bằng Date dưới đây. 
  ◎Sổ tay hỗ trợ nuôi dạy trẻ pamphlet.pdf

  ◎Bảng hỗ trợ nuôi dạy trẻ chart.pdf 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)