Về mượn sách ★Gửi đến các Hội viên hỗ trợ của Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu★

August 3, 2021 9:44 AM Posted in Thông tin

Các Hội viên hỗ trợ có thể mượn sách trong không gian giao lưu của Hiệp hội.

Khi muốn mượn sách, xin vui lòng mang thẻ Hội viên hỗ trợ và báo với nhân viên
trong Hiệp hội.

本棚に本が乱雑に入ったイラスト - 無料イラストのIMT 商用OK、加工OK読書のイラスト(本を読む)無料イラスト素材


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)