Về việc xóa bỏ「Cảnh báo corona tại Fukuoka」

October 14, 2021 9:03 AM Posted in Thông tin

 

 

Chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ xóa bỏ「Cảnh báo corona tại Fukuoka」từ ngày 14

tháng 10 (thứ 5).

Cùng với đó, yêu cầu các nhà hàng rút ngắn thời gian kinh doanh và hạn chế sử dụng các cơ sở

karaoke cũng được xóa bỏ.

Trong tương lai, chúng ta sẽ không mất cảnh giác, mà vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

cơ bản nhằm phòng chống dịch lây lan quay trở lại.

マスクでカラオケ.jpg

 

 

マスクをつけた飲食.png

 

 
 
 
 
 
Mọi thông tin chi tiết xin xem ở dưới đây↓ .

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)