Thông báo về hoạt động trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng của Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu

April 23, 2019 9:53 AM Posted in Thông tin
2019年4月22日 Posted in お知らせ

Xin thông báo Hiệp Hội giao lưu quốc  tế Kitakyushu nghỉ Tuần lễ vàng từ ngày 28 tháng 4 tới ngày 6 tháng 5.

     Vào thời điểm đó Hiệp Hội đóng cửa, nên quí vị hết sức lưu ý khi tới Hiệp Hội.


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)