「Cuộc thi nói tiếng Nhật Oshaberi」đang chiêu tập người tham dự

November 14, 2017 12:36 PM Posted in Sự kiện
Các bạn Việt Nam đang học tiếng Nhật vui lòng tham dự cuộc thi nói tiếng Nhật. Nội dung nói về cuộc sống ở Nhật và đất nước của bạn.
 
■Dự định ngày 4 tháng 2 năm 2018(Chủ nhật) 14:00~18:00
■Vị trí:Kodomo no Yakata  Kodomo Hall
   (ComCity 7F  3-15-3 Kurosaki,  Yahatanishi-ku)
■Chủ đề:Không bắt buộc  (Thời gian :Trong vòng 4 phút)
■Thí sinh tham dự:Là gười nước ngoài sinh sống tại thành phố Kitakyushu và các vùng lân cận.
※Nếu hơn 30 người tham dự, chúng tôi sẽ lựa chọn bằng sự rút thăm. Những người tham dự lần đầu được ưu tiên.
※Những thí sinh đã được quyết định tham dư, ngày ̀ tháng 1 sẽ nhận được thông báo qua điện thoại hoặc email.
■Xin các thí sinh gửi thông tin ①②③ đến cho chúng tôi, hạn đến thứ sáu ngày 22 tháng 12. Email/FAX/bưu điện/ hay mang đến đều được.
  ①Mẫu đơn đăng ký ② Bản thảo ③ Hình
       <Gửi đến>
    806-0021
         Kitakyushu International Association
         ComCity 3F  3-15-3 Kurosaki Yahatanishi-ku 
         E-mail   cir@kitaq-koryu.jp      FAX 093-643-6466   
 
■Vui lòng xem thông tin tại tờ rơi này.
■Nơi hướng dẫn :(Công ích)Hiệp hội giao lưu quốc  tế Kitakyushu .
  806-0021 
  Yahatanishi-ku, Kurosaki 3-15-3 COMCITY 3F
  TEL: 093-643-6464    FAX: 093-643-6466     E-mail: cir@kitaq-koryu.jp
 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)