Tuyển thí sinh tham gia "Cuộc thi Oshaberi bằng tiếng Nhật"

December 1, 2020 9:59 AM Posted in Sự kiện

 

 

Cuộc thi Oshaberi bằng tiếng Nhật lần thứ 11

第11回おしゃべり発表会ポスター(発表者募集用)_page-0001.jpg

Mến gửi tới các bạn đang học tiếng Nhật !

Tại Hiệp Hội sẽ tổ chức「Cuộc thi phát biểu bằng tiếng Nhật (Japanese Speech Contest)」, các thí sinh có thể nói chuyện về đất nước của mình hay cuộc sống ở Nhật Bản.

■Ngày giờ tổ chức: Dự tính tổ chức vào thứ bảy ngày 21 tháng 2 năm 2021 từ 13:00-17:00.

■Địa điểm: Hội trường Kodomo no Kan(Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 Com City 7F)

■Tiêu đề:Tự do

■Thời gian phát biểu: Trong vòng 4 phút

■Người được tham gia: Là người nước ngoài đang sinh sống lân cận trong Thành phố Kitakyushu hay trong

Thành phố Kitakyushu. 

Nếu có 25 người đăng ký ứng tuyển trở lên, chúng tôi sẽ chọn người tham gia bằng cách bốc thăm. Sẽ có ưu

tiên cho thí sinh tham gia lần đầu. Chúng tôi sẽ thông báo cho những người đã quyết định tham gia qua điện thoại

hoặc email.Chúng tôi sẽ thông báo bằng điện thoại hay bằng Emai tới thí sinh đã được chọn

■Cách đăng ký:

①Thí sinh gửi GIẤY ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN.pdf  tới trước thứ bả ngày 19 tháng 12 bằng E-mail/Fax/Bưu điện

hay mang tới Hiệp Hội đều được. 

②Xin vui lòng chụp ảnh và gửi tới trước thứ bảy ngày 19 tháng 12 để chúng tôi sử dụng cho chương trình. 

※Xin vui lòng gửi tới bằng E-mail.

※Về ảnh, xin vui lòng chụp ảnh nửa người rồi gửi tới cho chúng tôi.

③Xin vui lòng soạn Bản thảo và gửi tới trước ngày 18 tháng 1 bằng E-mail/Fax/Bưu điện hay mang tới đều OK.

■Xin vui lòng gửi tới địa chỉ:

〒806-0021

Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 Com City 7F

E-mail:a.mcdonald@kitaq-koryu.jp

FAX:093-643-6466

■Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem tờ rơi Cuộc thi phát biểu Tờ rơi Cuộc thi Oshaberi.pdf

■Liên hệ: (Công Ích) Hiệp Hội gioa lưu quốc tế Kitakyushu

〒806-0021

Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 Com City 7F

TEL:093-643-6464  FAX:093-643-6466

E-mail:a.mcdonald@kitaq-koryu.jp 

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)