Thứ năm ngày 8 tháng 3 tổ chức giao lưu tư vấn dành cho Papa Mama người nước ngoài về cách nuôi dạy trẻ

March 7, 2018 10:13 AM Posted in Sự kiện

Có thông dịch viên tiếng Trung Quốc, tiếng Inđônêsia,  tiếng Việt Nam hỗ trợ ngôn ngữ cho quý vị khi tư vấn.

 Quý vị nào có nguyện vọng những ngôn ngữ khác hãy liên lạc với chúng tôi.
Tư vấn về ngực
Chị em phụ nữ có lo lắng về ngực không? Bác sĩ trợ sản Yasuko Kusumoto tư vấn cùng quý vị về「 Vị thần ngực」
Cơ hội gặp được bác sĩ xin mời quý vị hỏi hay thắc mắc, ví dụ như có cảm giác sữa mẹ khó ra, rồi vắt sữa, dự định
cai sữa cho con.
Hãy đặt hẹn với chúng tôi.
Tư vấn về nuôi dạy trẻ
Quý vị có lo lắng về những vấn đề như: Khi mang bầu, sinh con, tăng trưởng cho trẻ hay liên quan đến vấn đề nuôi
dạy trẻ?  Có Y tá sức khỏe tiếp nhận tư vấn cho quý vị về những vấn đề nêu trên.
Không cần lấy hẹn.
Địa điểm
ComCity 3F Kitakyushu Kokusai Kouryu Kyokai (Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki3-15-3
Cách đăng ký tư vấn về ngực
Quý vị có thể đăng ký với chúng tôi bằng e-mail hay điện thoại.
 E-mail(n.ninomiya@kitaq-koryu.jp)TEL(093-643-5931) 
Quý vị có thể cho chúng tôi biết một số thông tin dưới đây.
 ①Họ và tên  ②Quốc tịch ③Số điện thoại ④Giờ tư vấn. 
Liên lạc tới
 (Công ích)Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu. Phụ trách Ninomiya 
 ℡:093-643-5931 Mail:n.ninomiya@kitaq-koryu.jp
チラシ(日).jpg
 
Có thông dịch viên tiếng Trung Quốc, tiếng Inđônêsia,  tiếng Việt Nam hỗ trợ ngôn ngữ cho quý vị khi tư vấn.
Những ngôn ngữ khác quý vị nào có nguyện vọng hãy liên lạc cho chúng tôi.
Tư vấn về ngực
Chị em phụ nữ có lo lắng về ngực không? Bác sĩ trợ sản Yasuko Kusumoto tư vấn cùng quý vị về「 Vị thần ngực」
Cơ hội gặp được bác sĩ xin mời quý vị hỏi hay thắc mắc, ví dụ như có cảm giác sữa mẹ khó ra, rồi vắt sữa, dự định
cai sữa cho con.
Hãy đặt hẹn với chúng tôi.
Tư vấn về nuôi dạy trẻ
Quý vị có lo lắng về những vấn đề như: Khi mang bầu, sinh con, tăng trưởng cho trẻ hay liên quan đến vấn đề nuôi
dạy trè?  Có Y tá sức khỏe tiếp nhận tư vấn cho quý vị về những vấn đề nêu trên.
Không cần lấy hẹn.
Địa điểm
ComCity 3F Kitakyushu Kokusai Kouryu Kyokai (Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki3-15-3
Cách đăng ký tư vấn về ngực
Quý vị có thể đăng ký với chúng tôi bằng e-mail hay điện thoại.
 E-mail(n.ninomiya@kitaq-koryu.jp)TEL(093-643-5931) 
Quý vị có thể cho chúng tôi biết một số thông tin dưới đây.
 ①Họ và tên  ②Quốc tịch ③Số điện thoại ④Giờ tư vấn. 
 
Liên lạc tới
 (Công ích)Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu. Phụ trách Ninomiya 
 ℡:093-643-5931 Mail:n.ninomiya@kitaq-koryu.jp
 
チラシ(日).jpg
 
 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)