【Hiệp Hội chúng tôi đã nhận đủ số lượng người 】Ngày 9/9 có buổi nói chuyện bằng tiếng Anh về đất nước Pháp của mình

August 7, 2018 1:18 PM Posted in Sự kiện
フランス(チラシ).png
Là người nước ngoài sinh sống tại vùng lân cận thành phố Kitakyushu muốn nói chuyện bằng tiếng Anh về đất
nước của mình.
Có thời gian để quí vị hỏi trực tiếp. Xin giới thiệu về đất nước Pháp.
■Ngày giờ: Ngày 9 tháng 9 (Chủ nhật ) từ 11:00~12:30.
■Địa điểm: Không gian Giao lưu Hiệp hội Giao lưu quốc tế Kitakyushu ( Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3  Com City 3 F)
 ■Giảng viên: Martin Rondot.
■Đối tượng: Là những người có sở thích văn hóa nước ngoài và tiếng Anh. 
■Phí tham gia: 500 yên (Thành viên hỗ trợ 300 yên) 
■Sức chứa: 60 người.  
※ Chúng tôi sẽ ngưng ngay sau khi nhận đủ số lượng người.
■Liên lạc và cách đăng ký

Quí vị có thể bắt đầu đăng ký từ ngày 3 tháng 8.

Quí vị có thể đăng ký bằng e-mail, điện thoại hay trực tiếp tới Hiệp hội Giao lưu quốc tế Kitakyushu đăng ký.

Trường hợp quí vị đăng ký, cho chúng tôi biết từ 1)~5) dưới đây.

1)Tên sự kiện  ※Nếu quí vị đăng ký bằng e-mail xin hãy nhập cả tên sự kiện vào tiêu đề.

2)Tên (Điền chữ Furigana) 3)Sinh sống ở Quận  4)Số điện thọai  5) Tại sao biết được Sự kiện này. 

(Công ích)Hiệp hội Giao Lưu Quốc tế Kitakyushu 〈 Phụ trách: Sri Ram, Hiraki 〉     
TEL: 093-643-6464 Email:cir@kitaq-koryu.jp


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)