Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 26 dành cho sinh viên nước ngoài 【Đang tuyển thí sinh tham gia】Giải thưởng cao nhất 50.000 yên!

October 2, 2018 3:03 PM Posted in Sự kiện

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 26 dành cho sinh viên nước ngoài 【Đang tuyển thí sinh tham gia】


Tiêu đề: Thí sinh có thể tự do chọn, đặc biệt không có bắt buộc.
Hạn nộp đơn chót: Đến thứ sáu ngày 2 tháng 11.
Cách đăng ký: Hiệp Hội gửi mẫu đơn đăng ký tới trường Đại học, Trường dạy nghề, các sinh viên có thể đăng ký điền vào
các mục yêu cầu. Thí sinh có thể đăng ký tại ban phụ trách của trường hay vào HP của Hiệp Hội để tải đơn đăng ký.
 
 
(Công ích)Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Phụ trách: Makudonarudo, Fujiki, Arata.
TEL: 093-643-5931
E-mail: a.fujiki@kitaq-koryu.jp

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)