Bạn có thể khám phá Lễ hội cộng sinh đa văn hóa Châu Á WaiWai ngay tại thành phố Kitakyushu

October 16, 2018 1:49 PM Posted in Sự kiện

Tại trường YMCA Kitakyushu tổ chức Lễ hội, xin mời mọi người tự do tham dự. 

Trước tiên phải nói đến các điệu nhảy của các quốc gia Châu Á, sân khấu biểu diễn cho đến không gian ẩm thực. Trải nghiệm mặc trang phục dân tộc, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản(gấp giấy và thư pháp ), nghe sinh viên nước       ngoài giới thiệu văn hóa về quốc gia của mình và đóng dấu vv.

Xin mời từ trẻ em cho tới người lớn chung vui với sinh viên nước ngoài tham gia sư kiện này.

■Ngày giờ tổ chức

Ngày 3 tháng11(thứ bảy/ngày lễ) từ 10:30-15:00

■Địa điểm

Trường YMCA Kitakyushu (Kokurakitaku Kaijicho 2-3-9)

■Phí tham gia 

Miễn phí ※Các món ăn và hàng hóa mất phí.

■Chi tiết

http://www.k-ymca.or.jp/news/item_3020.html

■Liên hệ

Trường YMCA Kitakyushu

TEL:093-531-1587 Email:kitakyusyu@k-ymca.or.jp


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)