Ngày 3/6 có buổi nói chuyện bằng tiếng Anh về đất nước Mexico của mình.

April 11, 2018 11:45 AM Posted in Sự kiện


Tôi là người nước ngoài sinh sống tại vùng lân cận của thành phố Kitakyushu sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh về đất nước của mình.
Có thời gian vấn đáp trực tiếp với quý vị ! 
Xin được giới thiệu với quý vị về văn hóa Mexico.
Ngày giờ:Chủ nhật ngày 3 tháng 6 từ 11:00~12:30 .
Địa điểm:Không gian giao lưu Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu ( Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F )
Người thuyết trình:Salvador Blanco
Đối tượng:Có hứng thú về văn hóa nước ngoài hay tiếng Anh.
Phí tham gia:500 yên(Thành viên hỗ trợ 300 yên) 
  

Sức chứa:60 người.  
※Chúng tôi sẽ không nhận khi đã đủ số người.
 
Liên lạc và cách đăng ký:
Từ ngày 3 tháng 5 quý vị có thể trực tiếp tới Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu đăng ký, điện thoại tới Hiệp hội đăng ký hay đăng ký bằng Email.
Trường hợp đăng ký quý vị cho chúng tôi biết từ 1)~5) dưới đây.
1)Tên sự kiện ※Trường hợp đăng ký bằng email, điền tên sự kiện.
2)Họ tên ( Bằng chữ Furigana ) 3)Sống ở Quận nào 4)Số điện thoại  5) Tại sao lại biết đến sự kiện này. 
(Công ích)Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu〈Phụ trách Jason・Hiraki〉 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)