12/17 Thông tin về đại hội hùng biện tiếng Nhật của du học sinh

December 5, 2017 9:16 AM Posted in Sự kiện
「Thì ra? Bạn đã nghĩ như vậy?」「Thật vậy, tôi đã hiểu lầm cho đến nay~」
 Xã hội Nhật phản ảnh tới nhiều cách nhìn khám phá mới dưới ánh mắt của du học sinh.
 Tại sao chúng ta không thử lắng nghe cách du học sinh làm việc chăm chỉ để cố gắng hướng về giấc mơ của họ trong nền
văn hóa, lối sống khác nhau,  chẳng hạn như rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt trong thói quen cuộc sống ?
 
Ngày giờNgày 17 tháng 12(Chủ nhật)13:00~16:00
Địa điểm:Yahata Nishi Trung tâm sinh hoạt dành cho người dân, phòng hội trường lớn.
 
Vào cửa miễn phí.
※Không cần thiết phải đăng ký nhưng người xem không vượt quá 90 người.
Vui lòng xem chi tiết tại đây→Tờ rơi Đại hội hùng biện tiếng Nhật của du học sinh .pdf
弁論大会集合写真.jpg
(Hình ảnh nhóm năm trước)

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)