Nói về đất nước của mình bằng tiếng Anh:Maroc☆tuyển người tham gia☆

June 7, 2021 9:17 AM Posted in Sự kiện

 

 

An Introduction to Morocco SNS.png

Những người nước ngoài đang sinh sống quanh thành phố Kitakyushu nói về quê hương

của mình bằng tiếng Anh.

■ Ngày giờ:Thứ 7 ngày 3 tháng 7 năm 2021 vào lúc 14 giờ chiều
đến 15 giờ 30 phút ( chú ý
■ Địa điểm: Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
(Yahata Nishiku Kurosaki 3-15-3 tầng 3)
■ Giáo viên:Thầy Fard Momni
■ Đối tượng: Tiếng Anh, những vị có sở thích về văn hóa nước ngoài
■ Phí tham gia: 500 yên ( hỗ trợ hội viên là 300 yên )
■ Số lượng: 20 người  ※Đủ số lượng người đăng kí sẽ kết thúc.
■ Đăng ký・Đặt câu hỏi
Đăng ký từ ngày 5 tháng 6 trở đi ~
Hãy đăng ký qua email hoặc điện thoại đến Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu.
※Tùy vào tình hình dịch cúm chủng mới Corona cũng có trường hợp là sẽ chuyển sang
tham gia theo hình thức Online. Xin hãy hiểu điều này.
Trong khi đăng ký xin hãy điền thông tin từ (1) ~ (5) dưới đây.
(1) Tên sự kiện
※Những người đăng ký qua email xin hãy ghi tên sự kiện vào mục chủ đề.
(2) Họ và tên (phiên âm ra chữ nhật) (3) Khu vực sinh sống 
(4) Thành viên hỗ trợ hoặc chung  (5) Số điện thoại
TEL: 093-643-6464 Email: cir@kitaq-koryu.jp
(Công ích)Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
〈 Phụ trách:Anh Sriram・Cô Imayoshi

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)