Nói chuyện bằng tiếng Anh về đất nước của mình

August 18, 2020 10:52 AM Posted in Sự kiện

Nước Ukraina

 

Україна  Ukraine.png

■ Ngày giờ: Thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020  từ  11:00 - 12:00 ⦅ Chú ý⦆

■ Địa điểm: Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu  (Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 Com City 3F)

■ Giảng viên: Bà Zubchenko Natalya

■ Đối tượng: Là những người có sở thích tiếng Anh và văn hóa nước ngoài

■ Phí tham gia: 500 yên(Thành viên hỗ trợ 300 yên)

■ Sức chứa: 20 người   ※Chúng tôi sẽ ngưng ngay sau khi nhận đủ số lượng người

■ Liên hệ và cách đăng ký

Quý vị có thể bắt đầu đăng ký từ ngày 17 tháng 8

Trường hợp quí vị đăng ký, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin từ 1)-5) sau đây:
1)Tên sự kiện ※Nếu quí vị đăng ký bằng e-mail xin hãy nhập cả tên sự kiện vào tiêu đề.
2)Tên (Điền chữ Furigana) 3)Sinh sống ở Quận 4)Thành viên hỗ trợ hoặc là người bình thường 5) Số điện thoại

TEL: 093-643-6464   Email: cir@kitaq-koryu.jp

(Công ích)Hiệp hội Giao Lưu Quốc tế Kitakyushu 〈 Phụ trách: Bà Imayoshi, Ông Sri Ram 〉


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)