Tư vấn miễn phí

Tư vấn thông thường

Trung tâm thông tin dân cư người nước ngoài

Chúng tôi đáp ứng tư vấn cho người nước ngoài, liên quan đến Công ty, Trường học và những vấn đề liên quan tới người
nước ngoài.
Chúng tôi còn đáp ứng tư vấn viên nói tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam,
tiếng Nhật Bản.
Hơn nữa chúng tôi còn đáp ứng thông dịch qua điện thoại màn hình với 13 ngôn ngữ.
Ngoài ra, đối với những trường hợp khó giải quyết, chúng tôi có nhân viên xã hội đa văn hóa liên tục hỗ trợ cho quí vị.
Chúng tôi còn cung cấp thông tin và đáp ứng tư vấn với 20 ngôn ngữ được sử dụng qua điện thoại để thông dịch.
(Tối đa là 30 phút 1 lần)
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
【Tại Kurosaki】
Địa điểm tư vấn:Com City 3F(Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3)
Ngày giờ tư vấn:Thứ hai đến thứ sáu, từ 09 giờ 30 đến 16 giờ 00 (trừ ngày lễ và nghỉ tết)
Đáp ứng ngôn ngữ:
【Điện thoại・Thư điện tử・Gặp gỡ và trao đổi】
Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam.
【Chỉ gặp mặt và trao đổi qua điện thoại màn hình】
Tiếng Phi líp pin, tiếng Nê Pan, tiếng Inđônêsia, tiếng Thái, tiếng Nga, tiếng Hin Di, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha.
Điện thoại:080-6445-2606
 
【Tại Kokura】
Địa điểm tư vấn:Kokurakita Kuyakusho 2F(Kokurakitaku Otemachi1-1)
Ngày giờ tư vấn:Thứ hai đến thứ sáu, từ 09 giờ 30 đến 16 giờ 00 (trừ ngày lễ và nghỉ tết)
Đáp ứng ngôn ngữ:Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt Nam.
Điện thoại:080-5278-8404
 
 
Tư vấn miễn phí dành cho người nước ngoài
Hàng tháng mỗi vấn đề đều có một buổi tư vấn miển phí liên quan đến 「Nhập quốc・Lưu trú・Thủ tục vào quốc
tịch」,「Phiền não」,「Pháp luật」Quý vị xem lịch trình của Hội tư vấn.
Quý vị có thể điện thoại tới Hiệp Hội lấy hẹn hay lấy hẹn bằng E-mail.

Hội tư vấn hành chính đáp ứng cho người nước ngoài làm thủ tục:  Nhập quốc, lưu trú, thủ tục vào quốc tịch Nhật.

Có chuyên viên làm các thủ tục hành chính tư vấn cho quý vị.
Nội dung tư vấn ví dụ như: Đổi tư cách lưu trú, đoàn tụ gia đình, thành lập công ty, gia hạn thời hạn lưu trú, thủ tục
tái nhập quốc, vào quốc tịch, vĩnh trú, hôn nhân quốc tế hay liên quan đến quyền công dân vv.
Đáp ứng ngôn ngữ: Tiếng Nhật ( Nếu như quý vị lấy hẹn trước sự việc, chúng tôi đáp ứng  thông dịch viên)
Ngày giờ làm việc: Thứ bảy của tuần thứ 2 13:00 - 16:00
Lấy hẹn: Không cần thiết ( Phải lấy hẹn khi cần thông dịch )

Có chuyên viên tâm lý tư vấn 

Chúng tôi đáp ứng chuyên viên tâm lý lâm sàng cho quý vị.
Nội dung tư vấn ví dụ như: Bị sốc về văn hóa, nhớ nhà, hôn nhân quốc tế, phiền não về bạn bè hay người yêu...,
chán ăn, không ngủ được, không có động lực, hay bất an vv.
Đáp ứng ngôn ngữ: Tiếng Nhật ( Nếu như quý vị lấy hẹn trước sự việc, chúng tôi đáp ứng  thông dịch viên)
Ngày giờ làm việc: Tư vấn với chúng tôi.
Lấy hẹn: Cần phải lấy hẹn (Nhận tư vấn tối đa cho 3 người đăng ký đầu)
Nội dung tư vấn ví dụ như: Gặp rắc rối trong công việc, tai nạn giao thông, nhà ở, kết hôn, ly hôn vv.

Hội tư vấn pháp luật

Chúng tôi đáp ứng luật sư tư vấn cho quý vị.
Đáp ứng ngôn ngữ: Tiếng Nhật ( Nếu như quý vị lấy hẹn trước sự việc, chúng tôi đáp ứng  thông dịch viên)
Ngày giờ làm việc: Thứ bảy tuần thứ 4 từ 13:30 - 16:30 
Lấy hẹn: Cần phải lấy hẹn (Nhận tư vấn tối đa cho 3 người đăng ký đầu)

Liên hệ và cách lấy hẹn

 
 Quý vị có thể liên lạc tới Hiệp Hội giao lưu quốc tế lấy hẹn theo điện thoại số 093-643-5931 hay bằng E-mail.
Trong trường hợp cần phiên dịch, quý vị liên lạc tới Trung Tâm tin tức người nước ngoài theo số 080-6445-2606 để lấy hẹn.

 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)