Yêu cầu

Liên lạc tới bằng điện thoại
Chúng tôi tiếp nhận điện thoại của quí vị liên lạc tới Hiệp Hội giao lưu quốc tế theo số điện toại dưới đây.
  • Tổ Chức Pháp Nhân Phục Vụ Cộng Đồng Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu TEL: 093-643-5931
Liên lạc tới bằng FAX
  • Tổ Chức Pháp Nhân Phục Vụ Cộng Đồng Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu FAX:093-643-6466
   ​Liên lạc tới bằng e-mail
 
Nếu quý vị liên lạc tới Hiệp Hội bằng e-mail, vui lòng điền vào mẫu dưới đây rồi ấn nút gửi. Điền vào những mục
bắt buộc có đánh dấu đỏ.
Xin lưu ý, quí vị nhất định nhập địa chỉ e-mail. Trường hợp không nhập địa chỉ e-mail,
vì không biết địa chỉ e-mail nên chúng tôi không thể hồi đáp lại cho quí vị.
Mẫu đăng ký liên lạc tới bằng e-mail
* Nhập vào các mục bắt buộc dưới đây.  確認 Xác nhận 送信 Gửi 
Tên* : 
Quốc tịch:
Địa chỉ e-mail * : 
Tiêu ̣đề:
Nhập văn bản * : 
 
 
現在位置は、
 
です
 

 

お問い合わせフォーム

* は入力必須項目です。

*


*


*