Welcome to Kitakyushu International Association

ママパパ
ママの味

Các chù đề

Nhận dữ liệu RSS của Các chù đề Danh sách bài báo của Các chù đề
Aug 18 Tue,2020
Nói chuyện bằng tiếng Anh về đất nước của mình
Aug 5 Wed,2020
Các bạn có học và làm bài tập vào kỳ nghỉ hè cùng với chúng tôi trên Online không?
Jul 10 Fri,2020
Thông báo về việc khai mở lại phái cử thông dịch hành chính
Jun 23 Tue,2020
Phát thông tin qua Video về "Những điều bạn cần biết để chuẩn bị khi xảy ra thảm họa thiên tai"
Jun 19 Fri,2020
Ứng phó của tỉnh Fukuoka sau khi gỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp (Từ ngày 19 tháng 6 trở đi)
Jun 2 Tue,2020
TRANG WEB HỌC TIẾNG NHẬT CỦA SỞ VĂN HÓA ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP
Jun 2 Tue,2020
Ứng phó của tỉnh Fukuoka sau khi gỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp
May 29 Fri,2020
Tạm thời ngưng sử dụng 「Phòng trao đổi và Không gian giao lưu」trong Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu.
May 26 Tue,2020
Thông báo về việc mở lại「Không gian giao lưu」
May 8 Fri,2020
Ngày 4 tháng 5 năm 2020 Tỉnh Fukuoka
Apr 22 Wed,2020
Về việc thành lập trang thông tin liên quan đến Vi rút Corona chủng mới
Apr 22 Wed,2020
Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời
Apr 16 Thu,2020
Message from Kitakyushu Mayor (しちょう からの メッセージ)
Apr 13 Mon,2020
"Tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm thông tin Y tế Quốc tế AMDA tiếp nhận tư vấn đa ngôn ngữ về bệnh truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới"
Apr 11 Sat,2020
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGĂN NGỪA ĐƯỢC SỰ BÙNG PHÁT LÂY NHIỄM CỦA VI RÚT CORONA CHỦNG MỚI
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)