Điều phái thông dịch

Thông dịch hành chính được phái cử.

  ​Dành cho người nước ngoài gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật, thông dịch viên đồng hành

cùng quí vị ở trường học, văn phòng hành chính khu vực trong thành phố Kitakyushu để tiến hành hỗ trợ

các thủ tục v.v.

Những nơi được phái cử.

 Tại các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc thành phố Kitakyushu, các văn phòng hành chính khu

vực, văn phòng hành chính thành phố, trung tâm phúc lợi y tế, hay những nơi thành phố thiết lập tư vấn

về trẻ nhỏ.

Nội dung có thể thông dịch.

  Các thủ tục về hành chính, tư vấn cá nhân với trường học, tới thăm nhà học sinh của trường học tổ chức,

thủ tục tạicác cơ sở phúc lợi, hướng dẫn chung cho phụ nữ mang thai (Tới nhà thăm hỏi hướng dẫn cho

phụ nữ đang mang thai và sau khi sinh )vv.

Các ngôn ngữ có thể thông dịch.

 Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Việt Nam, tiếng Thái vv.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết về các ngôn ngữ có sẵn.

Lệ phí phái cử thông dịch.

Miễn phí.

※Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kitakyushu trả phí giao thông cho người thông dịch hành chính một lần bao gồm thuế 2300 yên.

Ngày và giờ có thể phái cử.

Theo quy tắc, ngày thường từ 9:00~17:00 giờ.

Các nội dung sau đây không được bao gồm.

Thông dịch yêu cầu có tính chuyên môn, hỗ trợ giảng dạy, gặp  mặt trao đổi, trị liệu về y tế.

1. Thông dịch sự kiện , các buổi tiệc  ( lễ nhập học、lễ hội thể thao,vv.)

2. Thông dịch cho những vấn đề quan hệ cá nhân trong gia đình hoặc bạn bè.

3. Thông dịch cho mục đích sinh lời.

4. Thông dịch tại các cơ quan tỉnh thành hay của nhà nước ngoài thành phố cũng ( Không được bao gồm).

Cách đăng ký.

Trình tự 1:Trước tiên hãy yêu cầu qua điện thoại.

Trình tự 2:Vui lòng nộp mẫu yêu cầu thông dịch hành chính được phái cử.

Tiếng Nhật, tiếng Anh (Từ thứ ba đến chủ nhật)

Điện thoại số

093-643-5931

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật.

Điện thoại số

093--643-6060

(Tại góc tư vấn người nước ngoàị).

FAX

093-643-6466

Email

kia@kitaq-koryu.jp

Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu: Phụ trách thông dịch cộng đồng Kiyokawa, Hiraki.

TEL 093-643-5931 FAX 093-643-6466

Thông dịch y tế được phái cử.

 Dành cho người nước ngoài là công dân của thành phố khi đi khám bệnh cảm thấy bất an với tiếng Nhật,

chúng tôi sẽ phái cử thông dịch y tế đi khám bệnh cùng bạn.

Những nơi được phái cử.

Bệnh viện có đăng ký hoặc có hiệp định với Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kitakyushu.

 ⇐Vui lòng kiểm tra tại đây(Bệnh viện có thể phái cử thông dịch y tế).

Các ngôn ngữ có thể thông dịch.

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc.

*Phiên dịch y tế được tuyển chọn đào tạo kỹ năng liên quan đến chữa bệnh và giải thích, đạo đức của

thông dịch viên cũng như học tập kỹ năng ngôn ngữ nhiều hơn mức độ nhất định. Chúng tôi có nghĩa vụ

giữ bí mật, vì vậy đừng lo lắng. Đối với các ngôn ngữ khác vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quá trình của phái cử thông dịch.

Yêu cầu chỉ được chấp nhận từ các tổ chức y tế.

1.Tổ chức y tế sử dụng lần đầu tiên vui lòng gửi「 Mẫu đăng ký sử dụng」

2.Vui lòng gửi 「Mẫu yêu cầu phái cử thông dịch」vui lòng đặt hẹn trước 5 ngày.

3. Điều phối viên sẽ sắp xếp thông dịch viên thích hợp theo mức độ khó của nội dung thông dịch.  

※ Cũng có trường hợp do ngày giờ, ngôn ngữ chúng tôi không sắp xếp được thông dịch, làm ơn xác nhận .

4. Thông báo xác định thông dịch viên.

5. Đúng ngày thông dịch.

6. Sau khi thông dịch, cơ quan y tế gửi Giấy thông báo kết thúc」tới Hiệp Hội.

7. Chúng tôi gộp lại phí phái cử thông dịch của cả tháng lại, tháng sau mới thanh toán với cơ quan y tế.

     ( Đang trong thời kỳ miễn phí)

Lệ phí phái cử thông dịch.

Một lần phái cử thông dịch tối đa là 3 tiếng 3,240 yên (Chưa tính thuế)    

*Trường hợp quá 3 tiếng, 1 tếng mất thêm 1,000 yên.

【Quá trình thanh toán lệ phí】 Lệ phí thông dịch của cả tháng thanh toán 1 lần với cơ quan y tế.

 Nguyên tắc lệ phí thông dịch cơ quan y tế chịu trách nhiệm. Thế nhưng cũng có trường hợp bên phía bệnh

nhân phải chịu một phần.

Cách liên lạc và đăng ký.

Trước tiên, xin vui lòng liên lạc tới số điện thoại dưới đây.

☎Tiếng Trung Quốc・Tiếng Hàn Quốc・ Tiếng Việt Nam・・・093-643-6060(Từ thứ ba~thứ sáu 9:00~16:00)

☎Tiếng Nhật・Tiếng Anh ・・・093-643-6464(Từ thứ ba~thứ bảy 9:00~17:00)

Phụ trách thông dịch y tế: Hiraki, Kyokawa.

TEL 093-643-5931 FAX 093-643-6466

Thông dịch qua điện thoại.

Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kitakyushu nâng cao phục vụ dành cho người nước ngoài sinh sống trong thành phố.

Từ tháng 12 năm 2016 đã bắt đầu phục vụ thông dịch qua điện thoại cho người nước ngoài sinh sống trong thành

phố gặp trở ngại về tiếng Nhật khi làm thủ tục tại văn phòng hành chính thành phố, văn phòng hành chính Quận,

trường học của thành phố, các cơ quan liên quan của thành phố Kitakyushu vv.

1. Ngôn ngữ được đáp ứng.

 Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam.

※Tiếng Việt Nam chỉ có vào thứ ba  và thứ tư.

2. Ngày giờ được đáp ứng.

Thứ ba~thứ sáu từ 10:00~16:00(Trừ ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm và đầu năm). 1 lần dịch tối đa 15 phút.

※Trường hợp quá thời gian nêu trên chúng tôi không đáp ứng được, xin xác nhận thời gian.

3. Lệ phí.

  Miễn phí(Tuy nhiên, mất phí điện thoại)

※Trường hợp biết trước cần thông dịch, phái cử thông dịch hành chính. Xin đăng ký với chúng tôi trước 5 ngày.

Thông dịch viên hành chính sẽ đáp ứng ngôn ngữ và ngày giờ nêu trên, xin thỏa mái tư vấn với chúng tôi.

Cách áp dụng.

Trường hợp cần thông dịch khi tới văn phòng hành chính và cần thông dịch khi tới trường học

1.Hãy điện thoại tới Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kitakyushu (093-643-5931)

Nói cho chúng tôi nguyện vọng ngôn ngữ bạn muốn.

2. Áp dụng thông dịch điện thoại qua ống nghe hay bật nút nghe ra loa. 

Trường hợp từ văn phòng hành chính và từ trường học điện thoại tới người nước ngoài .

1. Liên lạc tới Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kitakyushu(093-643-5931)cho chúng tôi biết ngôn ngữ để điện thoại.

2. Cho chúng tôi biết tên và số điện thoại của người nước ngoài, không được cúp điện thoại và chờ chúng tôi.

Tại Hiệp hội chúng tôi sử dụng điện thoại nói chuyện 3 người, trực tiếp nói chuyện được với thông dịch viên và

người muốn điện thoại.

Liên lạc tới Cơ sở pháp nhân công ích. Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kitakyushu.

TEL 093-643-5931 (Phụ trách:Yano, Hiraki)

 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc : 10:00~19:00
Ngày nghỉ : Thứ hai hàng tuần và nghỉ ngày 29/12~ngày 3/1
TEL : 093-643-6464
FAX : 093-643-6466
【Văn phòng】
TEL : 093-643-5931(10:00~17:30)