Tư vấn miễn phí

Lịch tư vấn miễn phí

 

北九州国際交流協会 Kitakyushu International Associationさんの写真

 

Tư vấn thông thường

 

Trung tâm tin tức dành cho người nước ngoài.

  Được người Nhật tư vấn cho người nước ngoài khi gặp khó khăn trong cuộc sống, lo âu, phiền não vấn đề gì đó.

Rất mong được sự hợp tác của các bạn để cùng nhau giải quyết vấn đề. Trung tâm tư vấn liên kết với các đoàn thể

khác nhau, tư vấn các cơ quan chính xác cho người nước ngoài và gửi những thông tin cần thiết về đời sống cho

người nước ngoài.

  Hiệp Hội đáp ứng tư vấn viên nói được tiếng nước ngoài. Mỗi ngôn ngữ đều là người bản địa sinh ra ở nước ngoài

và là người dân sinh sống trong thành phố và mỗi tư vấn viên đều phải đào tạ̣o qua khóa học nhất định.

Địa điểm :  Có 2 nơi, tầng 3 ComCity( trong KIA)và tầng 2 văn phòng hành chính Quận. Cả 2 nơi không cần phải

đăng ký và đều tư vấn miễn phí.
 

ComCity

 

Ngày

    giờ                 

Thứ ba~thứ sáu từ10:00~16:00

Ngôn 

   ngữ      

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng

Nhật, tiếng Việt Nam (Chỉ đáp ứng vào thứ ba và

thứ tư )

 

Tùy theo ngày có thể tư vấn qua điện thoại hay cũng có trường hợp có thông dịch.

Tel

   093-643-6060

Địa điểm

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurusaki 3-15-3

ComCity 3F

 

 

Chuyên viên tư vấn

Văn phòng hành chính Quận Kokurakita

 

 

Ngày

     giờ                 

Thứ ba~thứ sáu từ10:00~16:00

Ngôn 

    ngữ     

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng

Nhật, tiếng Việt Nam (Chỉ đáp ứng vào thứ ba và

thứ tư )

 

Tùy theo ngày có thể tư vấn qua điện thoại hay cũng có trường hợp có thông dịch.

Tel

   093-582-3326

Địa điểm

Kitakyushushi Kokurakitaku Otemachi 1-1

 


Tư vấn miễn phí dành cho người nước ngoài

 

Hàng tháng mỗi vấn đề đều có một buổi tư vấn miển phí liên quan đến 「Nhập quốc・Lưu trú・Thủ tục vào quốc

tịch」,「Phiền não」,「Pháp luật」Quý vị xem lịch trình của Hội tư vấn.

Quý vị có thể điện thoại tới Hiệp Hội lấy hẹn hay lấy hẹn bằng E-mail.

 

Hội tư vấn đáp ứng cho nhười nước ngoài làm thủ tục:  Nhập quốc, lưu trú, thủ tục vào quốc tịch Nhật.

Có chuyên viên làm các thủ tục hành chính tư vấn cho quý vị.

Nội dung tư vấn ví dụ như : Đối tư cách lưu trú, đoàn tụ gia đình, thành lập công ty, gia hạn thời hạn lưu trú, thủ tục

tái nhập quốc, vào quốc tịch, vĩnh trú, hôn nhân quốc tế hay liên quan đến quyền công dân vv.

 

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật ( Nếu như quý vị lấy hẹn trước sự việc, chúng tôi đáp ứng  thông dịch viên)

Ngày giờ

Chủ nhật tuần thứ 3 từ 13:00~16:00

Lấy hẹn

Không cần thiết ( Phải lấy hẹn khi cần thông dịch )

Có chuyên viên tâm lý tư vấn 

Chúng tôi đáp ứng chuyên viên tâm lý lâm sàng cho quý vị.

Nội dung tư vấn ví dụ như : Bị sốc về văn hóa, nhớ nhà, hôn nhân quốc tế, phiền não về bạn bè hay người yêu...,

chán ăn, không ngủ được, không có động lực, hay bất an vv.

 

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật ( Nếu như quý vị lấy hẹn trước sự việc, chúng tôi đáp ứng  thông dịch viên)

Ngày giờ

Tư vấn với chúng tôi.

Lấy hẹn

Cần phải lấy hẹn ( Nhận tư vấn tối đa cho 3 người đăng ký đầu)

 

Hội tư vấn pháp luật

Chúng tôi đáp ứng luật sư tư vấn cho quý vị.

Nội dung tư vấn ví dụ như : Gặp rắc rối trong công việc, tai nạn giao thông, nhà ở, kết hôn, ly hôn vv.

 

Ngôn ngữ

Tiếng Nhật ( Nếu như quý vị lấy hẹn trước sự việc, chúng tôi đáp ứng  thông dịch viên)

Ngày giờ

Thứ bảy tuần thứ 4 từ 13:30~16:30 

Lấy hẹn

Cần phải lấy hẹn ( Nhận tư vấn tối đa cho 3 người đăng ký đầu)


Liên lạc và cách lấy hẹn

Quý vị có thể liên lạc tới Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế lấy hẹn bằng điệ́n thoại số 093-643-5931 hay bằng E-mail.

Trong trường hợp muốn lấy hẹn bằng tiếng nước ngoài, quý vị liên lạc tới trung tâm tin tức người nước ngoài

theo số 093-643-6060 để lấy hẹn.

 

 

Tùy theo ngày có thể tư vấn qua điện thoại hay  cũng có trường hợp có thông dịch.

 

 
 
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc : 10:00~19:00
Ngày nghỉ : Thứ hai hàng tuần và nghỉ ngày 29/12~ngày 3/1
TEL : 093-643-6464
FAX : 093-643-6466
【Văn phòng】
TEL : 093-643-5931(10:00~17:30)