Tư vấn miễn phí

Lịch tư vấn miễn phí.

北九州国際交流協会 Kitakyushu International Associationさんの写真

Tư vấn thông thường.

Trung tâm tin tức dành cho người nước ngoài.

  Được người Nhật tư vấn cho người nước ngoài khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay lo âu phiền não vấn đề gì đó. Rất mong được sự hợp tác của các bạn để cùng nhau giải quyết vấn đề. Trung tâm tư vấn liên kết với các đoàn thể khác nhau, tư vấn các cơ quan chính xác cho người nước ngoài và gửi những thông tin cần thiết về đời sống cho người nước ngoài.

  Hiệp hội đáp ứng tư vấn viên nói được tiếng nước ngoài. Mỗi ngôn ngữ đều là người bản địa sinh ra ở nước ngoài và là người dân sinh sống trong thành phố và mỗi tư vấn viên đều phải đào tạ̣o qua khóa học nhất định.

Địa điểm :  Có 2 nơi, tầng 3 ComCity( trong KIA)và tầng 2 văn phòng hành chính Quận. Cả 2 nơi không cần phải đăng ký và đều tư vấn miễn phí.
 

【ComCity】
Ngày giờ tư vấn Thứ ba~thứ sáu từ10:00~16:00
Ngôn ngữ tư vấn Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam (Chỉ đáp ứng vào thứ ba và thứ tư)
  Tùy theo ngày, tư vấn qua điện thoại và cũng có trường hợp có thông dịch.
Số điện thoại 093-643-6060
e-Mail helpdesk@kitaq-koryu.jp
Địa điểm Kitakyushushi Yahatanishiku Kurusaki 3-15-3 ComCity 3F


Chuyên viên tư vấn.

【Văn phòng hành chính Quận Kokurakita】
Ngày giờ tư vấn  Thứ ba~thứ sáu từ10:00~16:00
Ngôn ngữ tư vấn   Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam (Chỉ đáp ứng vào thứ ba và thứ tư)
  Tùy theo ngày, tư vấn qua điện thoại và cũng có trường hợp có thông dịch.
Số điện thoại 093-582-3326
Địa điểm Kitakyushushi Kokurakitaku Otemachi 1-1

Tư vấn miễn phí dành cho người nước ngoài

Hàng tháng mỗi vấn đề đều có một buổi tư vấn như là 「Nhập quốc・Lưu trú・Thủ tục vào quốc tịch」、「Phiền」、「法律」に関する無料相談会をそれぞれ毎月1回行っています。相談会の日程はカレンダーをご覧ください。

相談の予約はメールまたは電話でお願いします。

入国・在留・国籍手続相談会

行政手続きの専門家(=行政書士)が相談に応じます。

相談内容の例:在留資格の変更、家族の呼び寄せ、起業、在留期間の更新、再入国手続き、帰化、永住、外国人登録、国際結婚、国籍関係など。

 
言語 日本語(事前の予約があれば、通訳をつけることができます)
日時 第3日曜日 13:00~16:00
予約 不要(通訳の申し込みは予約をしてください)

心理カウンセリング相談

臨床心理士が相談に応じます。

相談内容の例:カルチャーショック、ホームシック、国際結婚、恋人や友人などの悩み、食欲がない、眠れない、やる気が出ない、強い不安など。

 
言語 日本語(事前の予約があれば、通訳をつけることができます)
日時 相談してください
予約 必要 (先着3名まで)

法律相談会

弁護士が相談に応じます。

相談内容の例:職場でのトラブル、交通事故、住宅、結婚、離婚など。

 
言語 日本語(事前の予約があれば、通訳をつけることができます)
日時 第4土曜日13:30~16:30 
予約 必要 (先着3名まで)

お問い合わせ・予約

北九州国際交流協会まで電話(TEL093-643-5931)またはメールでご連絡ください。

外国語で予約をしたい場合は、外国人インフォメーションセンター(093-643-6060)でも受け付けます。

 

 

 

Tùy theo ngày, tư vấn qua điện thoại và cũng có trường hợp có thông dịch.

 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc : 10:00~19:00
Ngày nghỉ : Thứ hai hàng tuần và nghỉ ngày 29/12~ngày 3/1
TEL : 093-643-6464
FAX : 093-643-6466
【Văn phòng】
TEL : 093-643-5931(10:00~17:30)