Tư vấn miễn phí

Lịch tư vấn miễn phí
 
北九州国際交流協会 Kitakyushu International Associationさんの写真
 
Tư vấn thông thường
Trung tâm thông tin dân cư nước ngoài
Được người Nhật tư vấn cho người nước ngoài khi gặp khó khăn trong cuộc sống, lo âu, phiền não vấn đề gì đó.
Rất mong được sự hợp tác của các bạn để cùng nhau giải quyết vấn đề. Trung tâm tư vấn liên kết với các đoàn thể
khác nhau, tư vấn các cơ quan chính xác cho người nước ngoài và gửi những thông tin cần thiết về đời sống cho
người nước ngoài.
  Hiệp Hội đáp ứng tư vấn viên nói được tiếng nước ngoài. Mỗi ngôn ngữ đều là người bản địa sinh ra ở nước ngoài
và là người dân sinh sống trong thành phố và mỗi tư vấn viên đều phải đào tạ̣o qua khóa học nhất định.
Địa điểm: Có 2 nơi, tầng 3 ComCity( trong KIA)và tầng 2 văn phòng hành chính Quận. Cả 2 nơi không cần phải
                  đăng ký và đều tư vấn miễn phí.


ComCity

Ngày giờ làm việc: Từ thứ ba đến thứ sáu 10:00 - 16:00
Đáp ứng ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam(Chỉ đáp ứng vào thứ ba và thứ tư )
Tùy theo ngày có thể tư vấn qua điện thoại hay cũng có trường hợp có thông dịch.
Điện thoại: 093-643-6060
Địa điểm:  Kitakyushushi Yahatanishiku Kurusaki 3-15-3 ComCity3F

Chuyên viên tư vấn Văn phòng hành chính quận Kokurakita

 Ngày giờ làm việc: Từ thứ ba đến thứ sáu 10:00 - 16:00 
Đáp ứng ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam(Chỉ đáp ứng vào thứ ba và thứ tư )
Tùy theo ngày có thể tư vấn qua điện thoại hay cũng có trường hợp có thông dịch.
Tel: 093-582-3326
Địa điểmKitakyushushi Kokurakitaku Otemachi 1-1

Tư vấn miễn phí dành cho người nước ngoài

Hàng tháng mỗi vấn đề đều có một buổi tư vấn miển phí liên quan đến 「Nhập quốc・Lưu trú・Thủ tục vào quốc
tịch」,「Phiền não」,「Pháp luật」Quý vị xem lịch trình của Hội tư vấn.
Quý vị có thể điện thoại tới Hiệp Hội lấy hẹn hay lấy hẹn bằng E-mail.
 

Hội tư vấn hành chính đáp ứng cho người nước ngoài làm thủ tục:  Nhập quốc, lưu trú, thủ tục vào quốc tịch Nhật.

Có chuyên viên làm các thủ tục hành chính tư vấn cho quý vị.
Nội dung tư vấn ví dụ như: Đổi tư cách lưu trú, đoàn tụ gia đình, thành lập công ty, gia hạn thời hạn lưu trú, thủ tục
tái nhập quốc, vào quốc tịch, vĩnh trú, hôn nhân quốc tế hay liên quan đến quyền công dân vv.
Đáp ứng ngôn ngữ: Tiếng Nhật ( Nếu như quý vị lấy hẹn trước sự việc, chúng tôi đáp ứng  thông dịch viên)
Ngày giờ làm việc: Chủ nhật tuần thứ 3 từ 13:00 - 16:00
Lấy hẹn: Không cần thiết ( Phải lấy hẹn khi cần thông dịch )

Có chuyên viên tâm lý tư vấn 

Chúng tôi đáp ứng chuyên viên tâm lý lâm sàng cho quý vị.
Nội dung tư vấn ví dụ như: Bị sốc về văn hóa, nhớ nhà, hôn nhân quốc tế, phiền não về bạn bè hay người yêu...,
chán ăn, không ngủ được, không có động lực, hay bất an vv.
Đáp ứng ngôn ngữ: Tiếng Nhật ( Nếu như quý vị lấy hẹn trước sự việc, chúng tôi đáp ứng  thông dịch viên)
Ngày giờ làm việc: Tư vấn với chúng tôi.
Lấy hẹn: Cần phải lấy hẹn (Nhận tư vấn tối đa cho 3 người đăng ký đầu)
Nội dung tư vấn ví dụ như: Gặp rắc rối trong công việc, tai nạn giao thông, nhà ở, kết hôn, ly hôn vv.

Hội tư vấn pháp luật

Chúng tôi đáp ứng luật sư tư vấn cho quý vị.
Đáp ứng ngôn ngữ: Tiếng Nhật ( Nếu như quý vị lấy hẹn trước sự việc, chúng tôi đáp ứng  thông dịch viên)
Ngày giờ làm việc: Thứ bảy tuần thứ 4 từ 13:30 - 16:30 
Lấy hẹn: Cần phải lấy hẹn (Nhận tư vấn tối đa cho 3 người đăng ký đầu)

Liên hệ và cách lấy hẹn
 
 Quý vị có thể liên lạc tới Hiệp Hội giao lưu quốc tế lấy hẹn theo điện thoại số 093-643-5931 hay bằng E-mail.
Trong trường hợp cần phiên dịch, quý vị liên lạc tới Trung Tâm tin tức người nước ngoài theo số 093-643-6060 để lấy hẹn.

 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc : 10:00~19:00
Ngày nghỉ : Thứ hai hàng tuần và nghỉ ngày 29/12~ngày 3/1
TEL : 093-643-6464
FAX : 093-643-6466
【Văn phòng】
TEL : 093-643-5931(10:00~17:30)