Cung cấp thông tin và tư vấn

Chuyên gia tư vấn

Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu tiếp nhận những tư vấn sau đây dành cho công dân nước ngoài sinh sống

trong thành phố.

・Cung cấp thông tin.

・Tư vấn tổng hợp.

・Có chuyên gia tư vấn.

※Tất cả các cuộc tư vấn đều miễn phí. Chúng tôi sẽ giữ bí mật, vì vậy hãy an tâm khi tư vấn. 

Ngoài ra, lịch trình có thể được kiểm tra từ đây.

Dành cho người nước ngoàiTanoshi email

  Chúng tôi sẽ gửi thông tin hàng tháng bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, tiếng Nhật đơn giản,

về những thông tin hữu ích cho người nước ngoài như các sự kiện của thành phố Kitakyushu cũng như đời sống tại Nhật.

Cách đăng ký helpdesk@kitaq-koryu.jp

1. Địa chỉ email

2. Quốc tịch

3. Ngôn ngữ

Hãy gửi đến cho chúng tôi.

Khi muốn hủy bỏ vui lòng cho thông báo cho chúng tôi  helpdesk@kitaq-koryu.jp

Chi tiết→ TanoshiMail.pdf

Thông tin cuộc sống thành phố Kitakyushu

Thông tin dành cho người nước ngoài sống tại thành phố Kitakyushu. Bạn có thể lấy cuốn sách hướng dẫn tại

văn phòng đăng ký ngoại kiều ở văn phòng hành chính. Bạn có thể tải cuốn sách thông tin cuộc sống Kitakyushu tại đây.

Tiếng Việt

Video về thông tin cuộc sống

【Cách phân loại rác và cách đổ  rác】Tiếng Việt

【Công tác hỗ trợ của Hiệp hội giao lưu Quốc tế Kitakyushu và trung tâm tin tức người nước ngoài Tiếng Việt

Thông tin về sinh hoạt ở Nhật (Clair)

  Đây là trang chủ của hiệp hội quốc tế về tổ chức Clair.

  Bạn có thể đọc thông tin về cuộc sống tại Nhật bằng 13 ngôn ngữ.

Trang chủ của hiệp hội quốc tế về tổ chức CLAIR có thể được xem tại đây.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc : 10:00~19:00
Ngày nghỉ : Thứ hai hàng tuần và nghỉ ngày 29/12~ngày 3/1
TEL : 093-643-6464
FAX : 093-643-6466
【Văn phòng】
TEL : 093-643-5931(10:00~17:30)