Sự kiện

Sự kiện định kỳ

Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh 

Người nước ngoài  giới thiệu văn hóa của nước mình, cũng là cơ hội để  lắng nghe giọng

nói và văn hóa của nước ngoài một cách trực tiếp, chúng tôi sẽ tạo  cơ hội để trở nên quen

thuộc với tiếng Anh cần thiết cho toàn cầu hóa thời hiện đại.

Lần sau|Malaixia - Chủ nhật ngày 13 tháng 5 từ 11:00~12:30
 
 

 

 

Hương vị của các bà Mẹ trên thế giới

Đây là sự kiện để hỗ trợ sự độc lập xã hội của các bà mẹ nước ngoài và có nền văn

hóa nước ngoài hiểu thông qua thực phẩm. Thái,Việt nam,Philippin,Indonesia,Trung

Quốc,Hàn Quốc và các món ăn khác của các quốc gia khác nhau sẽ đánh giá cao kỹ

năng nấu nướng và cung cấp nơi giao lưu bình thường quốc tế.

Lần sau Chưa quyết định

  

Cuộc thi nói tiếng Nhật

Chúng tôi sẽ tổ chức buổi thuyết trình tiếng Nhật cho người nước ngoài về cuộc sống. 
Đây là cuộc thi dành cho người nước ngoài tham gia không kể tuổi tác, tình trạng cư trú,
mức độ tiếng Nhật. Cùng với tình nguyện viên tình nguyện trong lớp học tiếng Nhật. Các
học viên sẽ có động lực để học tiếng Nhật bằng cách trình bày bằng tiếng Nhật cá nhân
từ các lĩnh vực và quan điểm khác nhau và để người Nhật  lắng nghe tiếng nói của người
nước ngoài sống trong khu vực.
 
Lần sau |Chưa quyết định.

 


Thông tin sự kiện

Đây là thông tin sự kiện của Hiệp hội Quốc tế.
Chúng tôi đang chờ sự tham gia của mọi người

Để biết chi tiết về thông tin sự kiện,hãy vui lòng kiểm tra thông báo danh sách thông tin sự kiện. 

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc : 10:00~19:00
Ngày nghỉ : Thứ hai hàng tuần và nghỉ ngày 29/12~ngày 3/1
TEL : 093-643-6464
FAX : 093-643-6466
【Văn phòng】
TEL : 093-643-5931(10:00~17:30)