Yêu cầu

Liên lạc tới bằng điện thoại

Chúng tôi tiếp nhận điện thoại của quý vị liên lạc tới Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế theo số điện toại dưới đây.

  • Tổ Chức Pháp Nhân Phục Vụ Cộng Đồng Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu:093-643-5931

Liên lạc tới bằng FAX

  • Tổ Chức Pháp Nhân Phục Vụ Cộng Đồng Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu FAX:093-643-6466

Liên lạc tới bằng e-mail

Nếu quý vị liên lạc tới Hiệp Hội bằng e-mail, vui lòng điền vào mẫu dưới đây rồi ấn nút gửi. Điền vào những mục bắt buộc

có đánh dấu đỏ.

Xin lưu ý, quí vị nhất định nhập địa chỉ e-mail. Trường hợp không nhập địa chỉ e-mail, vì không

biết địa chỉ e-mail nên chúng tôi không thể hồi đáp lại cho quí vị.

Mẫu đăng ký liên lạc tới bằng e-mail

* Nhập vào các mục bắt buộc dưới đây.  確認 Xác nhận 送信 Gửi 

Tên* : 

Quốc tịch:

Địa chỉ e-mail * : 

Tiêu ̣đề:

Nguyên văn * : 

 

 

お問い合わせフォーム

* は入力必須項目です。

*


*


*