Welcome to Kitakyushu International Association

ママパパ
ママの味

Các chù đề

Nhận dữ liệu RSS của Các chù đề Danh sách bài báo của Các chù đề
Apr 1 Mon,2019
★☆TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ SỐ THÁNG 4 TANOSHIMAIL☆★
Mar 27 Wed,2019
Let's Talk! Hãy cùng nhau trò chuyện (Tổ chức lần thứ 5)
Mar 20 Wed,2019
Hiệp Hội thay đổi thời gian mở cửa và ngày đóng cửa
Mar 5 Tue,2019
★☆TanoshiMail Tạp chí điện tử số tháng 3☆★
Feb 12 Tue,2019
Learning with English ! Cùng nhau học bằng tiếng Anh (dành cho học sinh trung học cơ sở)
Jan 30 Wed,2019
★☆TanoshiMail Tạp chí điện tử số tháng 2☆★
Jan 29 Tue,2019
Let's Talk! Hãy cùng nhau trò chuyện (Tổ chức lần thứ 4)
Jan 9 Wed,2019
★☆TanoshiMail Tạp chí điện tử số tháng 1☆★
Jan 8 Tue,2019
Cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Nhật lần thứ 9 cần tuyển khán giả tới xem!
Dec 11 Tue,2018
Thông báo ngày 18/12 Hiệp Hội không có thông dịch viên tiếng Việt
Dec 5 Wed,2018
Hiệp Hội chúng tôi đã khép lại việc nhận"Quỹ cứu trợ động đất cho Đảo Sulawesi Inđônêsia "
Nov 29 Thu,2018
★☆TanoshiMail Tạp chí điện tử số tháng 12☆★
Nov 27 Tue,2018
Let's Talk! Hãy cùng nhau trò chuyện (Tổ chức lần thứ 2)
Nov 27 Tue,2018
Sách hội thoại chỉ tay tại những nơi lánh nạn trong thành phố Kitakyushu *Đã biên soạn thêm phần tiếng Việt
Nov 7 Wed,2018
Ngày 8/12 có buổi nói chuyện bằng tiếng Anh về đất nước Bỉ của mình
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ : Chủ nhật, ngày lễ, ngày lễ năm mới ngày 29/12~ngày 3/1
TEL : 093-643-6464
FAX : 093-643-5931